Recenze: Ivan Ouhel - Proměny krajiny / Konstrukce prostoru

Pro nezasvěceného čtenáře je možná trapné číst již podruhé v mém úvodu pochvalu výstavní síni - ale Topičův salon, využívající kvalitní prostorové a světelné možnosti ve svých staronových prostorách na Národní třídě, obohacuje pražský skomírající výstavní život nejen hodnotnými a pestrými aukcemi, ale i promyšlenou dramaturgií výstav, kde se opírá o zásadní tvůrce současné české scény.

Kurátor Jan Rous představuje nyní novější práce Ivana Ouhela (mj. skupina 12/15 či Umělecká beseda), dokumentující zajímavou a snad i logickou fázi ve vývoji Ouhelovy tvorby. Určitá chladnost, racionálnost a zklidnění prostupují velkou část výstavy a Ouhelovy obdivovatele do jisté míry překvapí. Tyto znaky však nejenže mohly být zcela logicky očekávány jako nedílné pokračování bohaté a dynamické autorovy tvorby - dokládají autorovo zrání a dávají i nové možnosti zajímavému souboru obrazů, vzniklému po autorově návštěvě Toronta. Je to jeden z magnetů vystaveného celku, několik torontských motivů pojatých s klidným nadhledem a analyzující racionalitou (a humorem). Hle - nový Ouhel! 

Topičův salon

Národní třída 9, 1. patro

Po-pá, 10-17

Do 12. září

Představeným souborem jednoznačně provívá možná fascinace Ouhelovými červeněmi, jeho nové práce Nahlas a Kompozice spolu se Dvěma červenými (2005) tvoří pevný vzrušující střed celé instalace. V boční síni pak překvapí Triptych z roku 2007, navazující na klasické autorovo vidění a zpracování, kde - podobně jako na řadě dalších vystavených děl - cítíme onen nový, výše okomentovaný pohled a zpracování.

Pro mne, milovníka klasického Ouhela, byl radostí soubor devíti kreseb, které jsou třetím vrcholem zdařilé výstavy. Komornost, daná tématy a zpracováním, je potvrzena logicky i formáty a vytváří harmonizující moment celé výstavě.

Pro obdivovatele a znalce Ouhelova díla jde vysloveně o nutnou návštěvu. Ale v polovině letošního pražského výstavního léta jde obecně o neopominutelnou lahůdku, jejíž vytříbená chuť je podpořena bezchybnou čistou instalací.

Vydáno pod