Přednáška z Univerzity Karlovy: Josef Hlávka a jeho odkaz

Univerzita Karlova podporuje celoživotní vzdělávání pravidelnými přednáškami pro veřejnost. Sledovat je můžete v přímém přenosu i na webu ČT24. V pondělí 25. listopadu se historik Jiří Pokorný věnoval mecenáši Josefu Hlávkovi a jeho odkazu. Záznam přednášky najdete v tomto článku.

Přednáška Jiřího Pokorného (zdroj: ČT24)

Anotace: Přednáška se věnovala Josefu Hlávkovi, nejslavnějšímu českému mecenášovi, jeho životu, dílu a mecenášské politice. Připomněla také jeho odkaz - Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Zároveň se zamysllela nad mecenášstvím jako takovým.

O přednášejícím: prof. PhDr. JIŘÍ POKORNÝ, CSc. se narodil v roce 1957, vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (kombinace archivnictví a dějepis), od počátku 80. let minulého století byl zaměstnán ve Všeodborovém archivu, Archivu ČVUT, Historickém ústavu a na Katedře dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty. V současné době je ředitelem Všeodborového archivu, působí též na PedF UK. Zabývá se moderními sociálními a kulturními dějinami (např. sociální politiky, dějiny knihoven, dějiny vzdělávacích spolků a organizací, dějiny mecenášství), podílel se na popularizaci historie jako autor učebnic nebo různých publicistických textů.

Kde: Zelená posluchárna Karolina, Univerzita Karlova, Praha.

Následuje: 2. prosince přednáška věnovaná tématu urychlování částic. 

Záznamy všech přednášek, které web ČT24 zprostředkoval z Univerzity Karlovy, najdete na následujícím odkazu:

Vydáno pod