Přednáška: Extrémy počasí – lze je předpovědět?

Je možné varovat před extrémními meteorologickými jevy? A čím jsou nebezpečné? Téma přednášky „počasáře“ České televize Michala Žáka, která je součástí cyklu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy. Poslechnout jste si ji mohli živě na webu ČT24 31. března. Záznam najdete v tomto článku.

ZÁZNAM přednášky (zdroj: ČT24)

Anotace: Extrémní meteorologické jevy vyvolávají obavy ve všech koutech světa včetně Evropy. Ideálním řešením by byly jejich dostatečně včasné předpovědi, jenže to není tak snadné. Přednáška vymezuje pojem různých extrémních meteorologických jevů podle kritérií jejich nebezpečnosti. Dále probírá způsoby a spolehlivost jejich předpovědí. Zaměřuje se i na různé možnosti varování před těmito jevy a v některých případech probírá i možnosti, jak se před nimi chránit. 

O přednášejícím: Mgr. MICHAL ŽÁK, Ph. D., (*1978) vystudoval obor meteorologie a klimatologie na Katedře meteorologie a ochrany prostředí na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy včetně doktorského studia. V současné době působí na téže katedře jako odborný asistent. Přednáší například Synoptickou meteorologii nebo část Regionální a užité klimatologie. Dále částečně pracuje v Českém hydrometeorologickém ústavu v Oddělení všeobecné klimatologie a jako externí zaměstnanec redakce počasí v České televizi.

Záznamy všech přednášek, které web ČT24 zprostředkoval z Univerzity Karlovy, najdete na následujícím odkazu: