On-line z DOX: Přednáška Philipa Zimbarda

Ve spolupráci s Centrem současného umění DOX zprostředkoval web ČT24 v přímém přenosu přednášku významného amerického psychologa Philipa Zimbarda, známého zejména kontroverzním Stanfordským vězeňským experimentem. Přednášku v angličtině (bez tlumočení) nazvanou My Journey from Evil to Heroism bylo možné sledovat od 18:00, záznam je k dispozici v tomto článku a v iVysílání.

Jakožto emeritní profesor na Stanfordské univerzitě strávil Zimbardo 50 let výukou a studiem psychologie. Doktorát ze sociální psychologie získal na Yaleově univerzitě. Během své kariéry se zabýval výzkumem stydlivosti, časové perspektivy, přesvědčování, kultů, šílenství, násilí, vandalismu, politické psychologie a zla. V současnosti se věnuje Projektu hrdinské imaginace (The Heroic Imagination Project), neziskovému výzkumu hrdinství.

Zimbardovým nejznámějším počinem je Stanfordský vězeňský experiment, který spočíval v uzavření dobrovolníků do uměle vytvořeného vězení v rolích vězňů a dozorců a sledování jejich chování. Experiment musel být předčasně ukončen kvůli neočekávané krutosti dozorců a psychickému stavu všech účastníků.

Ideje a umění z Centra současného umění DOX - Philip Zimbardo: My Journey from Evil to Heroism (zdroj: ČT24)

Zimbardo byl předsedou Americké psychologické asociace, pro televizi PBS vytvořil a okomentoval oceněný seriál Discovering Psychology (Objevování psychologie) a napsal více než 50 knih a 400 odborných a populárně naučných článků a knižních kapitol. Například Shyness - What Is It? What To Do About It? (Stydlivost - co to je? A co s tím?), The Shy Child (Stydlivé dítě), The Lucifer Effect (Luciferův efekt) a The Time Paradox (Paradox času).