Jaký je život v klášteře?

Praha - Hlubokou sondu do historie i současnosti našich klášterů a do způsobu života lidí v nich přináší nová kniha Tichá srdce s podtitulem Kláštery a jejich lidé. Publikaci napsala spisovatelka Alena Ježková. Kniha představuje šest nejvýznamnějších řeholních řádů a na šedesát klášterů z Čech i Moravy. Můžeme se dočíst o klášterech známých, jako jsou Břevnov nebo Rajhrad, ale také o dávno zaniklých, zapomenutých místech. Ježková knihu představila ve Studiu 6.

„Snažila jsem se nacházet taková místa, která jsou něčím zajímavá, ať už novodobou historií ve dvacátém století, kterou lidí málo znají, nebo atmosférou místa. Klíč byl dosti osobní,“ říká Alena Ježková. Na samotné psaní se autorka několik let připravovala pečlivým studiem.

Tři desítky rozhovorů

Kniha dále přináší téměř tři desítky rozhovorů s představenými klášterů, řeholníky a řeholnicemi. Sama Ježková říká, že jde o nejcennější část knihy: „To jsou překrásná vyprávění, velice živá, místy i humorná.“ Vzpomínky starších řeholníků jsou současně svědectvím o historii naší země ve dvacátém století.

  • „Setkání s pamětníky byla velmi intenzivní. Když před vámi sedí lidé, kterým je přes devadesát let, a vyprávějí o padesátých letech a monstrprocesech, které zažili na vlastní kůži, nebo jenom okrajově zmiňují, protože o tom stále nechtějí mluvit, svůj pobyt v Jáchymově nebo Leopoldově, tak má člověk husí kůži,“ vypráví Ježková.

Mezi respondenty je třeba člen dominikánského řádu kardinál Dominik Duka, opat strahovského kláštera Michael Pojezdný nebo převor břevnovského kláštera Prokop Siostrzonek. Kniha je zároveň exkursem do dějin působení šesti řeholních řádů u nás: benediktinů, cisterciáků, premonstrátů, františkánů, dominikánů a boromejek.

Text doplňuje na 150 černobílých fotografií Jiřího Chalupy. „Je to můj dlouholetý přítel. Bylo jasné, že žádného profesionálního fotografa pro takovou práci nemůžu získat. Začínali jsme jako dva podivní skřítkové, kteří se svačinou objíždějí českou krajinou,“ směje se Alena Ježková.

Další informace na webu nakladatelství Práh.

Rozhovor s Alenou Ježkovou (zdroj: ČT24)
Vydáno pod