Jaká je vize Prahy: Identita Prahy

V Centru současného umění DOX se v sobotu 5. 3. uskutečnila první z cyklu veřejných diskusí nazvaného Jaká je vize Prahy. Sledovat ji bylo možné on-line i na webu ČT24, kde je také k dispozici záznam (jednotlivé příspěvky je pak možné přehrát v archivu iVyslání). Tématy první, více než čtyřhodinové veřejné diskuse byly Identita Prahy a Veřejný prostor a centrum Prahy. Další příspěvek do cyklu Jaká je vize Prahy mohou zájemci očekávat zhruba za dva měsíce.

Cyklus nabízí platformu pro výměnu názorů a sdílení informací, prostor pro podněty a možná řešení. DOX zve všechny občany – veřejnost, nezávislé iniciativy, občanská sdružení a zástupce veřejné správy, kterým není lhostejná kvalita života v Praze.

Diskuse se budou konat vždy po dvou měsících. V mezidobí lze sledovat vývoj a příspěvky na webových stránkách projektu. Cyklus Jaká je vize Prahy navazuje na úspěšný maraton myšlenek 12 hodin budoucnosti, kterou web ČT24 také přenášel živě.

Ideje a umění z Centra současného umění DOX - Jaká je vize Prahy (zdroj: ČT24)

P R O G R A M  D I S K U S E:

Úvod - představení cyklu, cíle a zaměření, informace o doprovodném webu


1. Úvodní prezentace na téma IDENTITA PRAHY:

   

Doc. Martin Ouředníček, PhD., PřF UK, sociální geograf / Identita města z pohledu sociální geografie

Prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc., FHS UK, sociolog a historik / Identita města z pohledu jeho obyvatel 
  
RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc., Sociologický ústav / Identita města z hlediska administrativní struktury 

Ing. arch. Robin Hanus, Útvar rozvoje hlavního města Prahy / Výšková regulace a prostorová scéna Prahy

videa rozhovorů a úvodní slova z Workshopu 1991
2. VEŘEJNÝ PROSTOR A CENTRUM PRAHY  

Doc. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc., FF UK,  Ústav dějin umění, ČAV / Problémy veřejného prostoru

Panelisté:

Ing. arch. Jan Sedlák, FA ČVUT, Ústav urbanismu
Ing. arch. Adam Gebrian, architekt
Vratislav Filler, Auto mat
Ak. arch. Jaromíra Eismannová, Mgr. Jan Brabec, Praha 1, oddělení územního rozvoje
Jan Macháček, Respekt, Hospodářské noviny

Video performancí umělců ve veřejném prostoru

3. DISKUSE


4. ZÁVĚR A SHRNUTÍ