Genia loci Josefova zachytili současní fotografové

Praha – Jeruzalémská synagoga v Praze hostí výstavu Současný Josefov, kterou připravil Svaz českých fotografů společně s Židovskou obcí Praha. Od 2. července do 31. srpna, mimo soboty a židovské svátky, si zájemci mohou prohlédnout práci skupiny fotografů, která již zmapovala a uspořádala výstavy Dnešní Karlín, Dnešní Žižkov, Současný Smíchov, Přítomnost Braníka a Podolí, Soudobou podobu Vršovic.

Fotografování, jež mělo za cíl zachytit a připomenout ducha židovského ghetta, probíhalo v několika etapách. Nejprve na charakteristiku asanačního místa z historického a kunsthistorického hlediska upozornil dr. Vladimír Czumalo, svůj pohled na specifiku fotografování této části středu Prahy pak nabídl skupině fotograf Jiří Všetečka.

Přestože se jedná o poměrně malé území, vzniklo více než 600 fotografií, vybrána jich byla stovka, ale současná výstava z kapacitních důvodů nabízí jen tři desítky. Soubor zahrnuje momentky z ulic, studie architektury, odrazy životního stylu a konfrontací jednotlivých funkcí v daném prostoru.

„Každý z tří desítek fotografů se snažil dokázat na některém z obrazů, jež mu místo nabídlo, aby je prožil a zachytil. Má-li fotografie schopnost stát se pamětí doby, pak snímkům vzniklým v průběhu workshopu Současný Josefov se podařilo uchopit, interpretovat a zachovat aktuální podobu tohoto legendami opředeného místa,“ upozorňují organizátoři.

Původní židovské ghetto, jehož středem byla raně gotická Staronová synagoga, jedna z budov, jež stojí dodnes, si dlouho udržovalo věhlas evropského centra židovské vzdělanosti. Postupem doby paradoxně v důsledku nabývání rovnoprávných občanských práv svých obyvatel, kteří se z velké části odstěhovali, začalo židovské město (od roku 1850 na počest syna Marie Terezie Josefa II. přejmenované na Josefov) chátrat a přitahovat kriminální živly a stávat se jejich zázemím.

Když 7. dubna 1893 vstoupily v platnost asanační zákony, z Josefova se stalo asanační území. První domy padly mezi listopadem a březnem 1895. Do konce asanace v roce 1943 zmizelo z území Josefova 260 domů. Místo oživil po roce 1989 stálý příliv turistů hledajících a obdivujících tajnosti staré Prahy.