Energetické vlnění Hany Hillerové

První dny letošního podzimu, tak poskvrněné nešťastnou politickou situací, prosvětluje rozkošná instalace Hany Hillerové, další část dlouhodobého projektu Galerie hlavního města Prahy Start up. Prostorová instalace (jiný vhodný pojem se bohužel v češtině těžko hledá) vás vtáhne doslova do svého objetí a nechá vás dokončit autorčino nakousnutí. Svěží barevnost, dynamika, materiálová dokonalost jsou jasnými klady díla. Maně si vzpomínám na daleko křehčí a drobnější instalace Čestmíra Přindiše z výstavní série Intercity, kde se autor setkal s podobnými řešeními i souznějící filosofií.

Fotoreportáž u takhle pojatých plastických děl je vděčná, protože předkládá jednu z mnohých možných interpretací. Tu si vytváří každý sám a svým pohybem může výrazně měnit dopad poselství podle potřeby. Jedno je jisté – autorka, poučena Lynnovou publikací o biomorfních architektonických útvarech Animate Form naplno otevřela svoji osobní filosofii světového energetického vlnění.

Tato v podstatě jediná možná, nepříliš propagovaná teorie života a vývoje otevírá jinou interpretaci vnitřního řádu i vztahů mezi řádem a chaosem. Jakoby ilustrovala výjimečnou a možná málo doceňovanou filosoficko-chemickou teorii chaosu (v osmdesátých letech minulého století Nobelova cena) , pracuje s jejími měnícími se zásadami v rozjásaném, šťastném pojetí. Její dílo navíc připomíná nekonvenčně zaznamenanou hudební skladbu z repertoáru atonálních skladatelů (a interpretů).

  • Hana Hillerová / Exist autor: Tomáš Souček, zdroj: GHMP
  • Hana Hillerová / Exist autor: Tomáš Souček, zdroj: GHMP

Je mi líto, že součástí výstavy není doložitelná dokumentace autorčina vývoje, který ji přivedl až k tisku parním válcem a svérázným kolážím a asamblážím velkého formátu. Také její pohyb po planetě (Čechy, USA, Italie) i studia na znamenitých moderních školách (Humboldt State University California, University of Texas Austin či Skowhegan School of Painting and Sculpture Main) odpovídají barevnému vlnění, šířícímu se z jejích děl či vlastně z jejího díla.

Hillerová nám podává pomocnou ruku a pomáhá nám vytvořit snesitelnější náladu. Nebojme se – její svět přijímejme s radostí a vracejme se do oné přízemní místnosti na Starém Městě pražském. Je tam otevřené zřídlo energie!

HANA HILLEROVÁ / EXIST. Kdy a kde: Dům U Zlatého prstenu, Týnská 6, Praha 1; výstava potrvá do 25. 11. 2012.