Čtvrtstoletí demokracie: Historické vědomí po sametové revoluci

Třemi přednáškami pro veřejnost Čtvrtstoletí demokracie připomíná Univerzita Karlova pětadvacet let, které letos uplynou od Listopadu 1989. Sérii zahájil 3. listopadu příspěvek Jiřího Šubrta nazvaný Historické vědomí po sametové revoluci. Poslechnout jste si jej mohli v přímém přenosu na webu ČT24 v tomto článku, kden ajdete také záznam.

ZÁZNAM: Historické vědomí po sametové revoluci (zdroj: ČT24)

Anotace: Přednáška odborníka Univerzity Karlovy, založená na poznatcích ze sociologických výzkumů, se zabývá otázkou, jakým způsobem pohlíží naši občané na svoji národní minulost, na historii vzdálenou i poměrně nedávnou. Zvláštní pozornost je zaměřena na to, jak česká veřejnost reflektuje sametovou revoluci a čtvrtstoletí, které od této události uplynulo.

O přednášejícím: doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc., (*1958) založil a od roku 2009 vede pracoviště historické sociologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Přednáší rovněž na katedře sociologie Filozofické fakulty, kde působí již od roku 1990. Orientuje se na problematiku obecné sociologické teorie, dějin sociologie, času a paměti. Napsal a editoval řadu knižních monografií, mezi které patří tituly: Civilizační teorie Norberta Eliase (1996), Postavy a problémy soudobé teoretické sociologie (2001), Čas a společnost (2003), Historická sociologie (editor 2007), Historické vědomí obyvatel České republiky perspektivou sociologického výzkumu (s Jiřím Vinopalem a kolektivem 2013).

Záznamy všech přednášek, které web ČT24 zprostředkoval z Univerzity Karlovy, najdete zde.

Vydáno pod