Červená kniha - záchrana Jungovy duše v češtině

Praha – V polovině října vydalo nakladatelství Portál „klíč“ Jungova díla – Červenou knihu. Publikace, mezi jejímž napsáním a vydáním uplynulo devadesát let, vrhá světlo na původ Jungových psychologických teorií. Zásadní dílo zakladatele psychoanalýzy představil dnes na českém odborném sympoziu editor a „objevitel“ Sonu Shamdasani, který Červenou knihu „vysvobodil“ ze švýcarského bankovního sejfu, kde ležela dlouhé desítky let.

Ze sejfu ve Švýcarsku se Červená kniha dostala až po Jungově smrti. „Vědělo se o tom, že existuje, zhruba byly známy nějaké fragmenty, ale byla opředena tajemstvím a spekulovalo se o důvodech, proč vlastně nebyla publikovaná,“ uvedl Pavel Zach z nakladatelství Portál, které Červenou knihu vydalo v českém překladu zhruba rok po jejím americkém vydání.

Jungovo putování mystickou krajinou

Utajované dílo začal Jung (1875-1961) psát na prahu čtyřicítky. Slavný švýcarský psychoanalytik v té době procházel osobní krizí, prožíval apokalyptické vize, slyšel hlasy, obával se dokonce psychické nemoci. Rozhodl se s těmito stavy bojovat tak, že je ztvárňoval jak písmem, tak malbami.

Řekli o knize

C. G. Jung: „Povrchnímu pozorovateli to bude připadat jako šílenství. A taky by se jím stalo, kdybych nebyl schopen vstřebat tu obrovskou sílu původních zkušeností… Vždycky jsem věděl, že tyto zkušenosti obsahují cosi vzácného, a pochopil jsem, že není nic lepšího než je zaznamenat do vzácné knihy a namalovat představy, které vyjdou najevo skrze jejich znovuprožití, nejlépe, jak dovedu.“

Sonu Shamdasani: „… Poskytuje (…) obraz toho, jak Jung sloučil své fantazie s vědeckým bádáním a pokusil se formovat psychologii jako vědu… Jen na tomto základě mohou životopisci začít psát Jungovu biografii.“

Kniha obsahuje popis Jungova putování mystickou krajinou, boj s příšerami, setkání s ohněm i ďáblem a mnohé další situace, jejichž překonání vedlo k jedinému – záchraně vlastní duše. Cesta do vlastního nitra Jungovi pomohla odhalit nové postupy v psychoanalytické praxi. Tady mají původ jeho zásadní teorie o archetypech a kolektivním nevědomí.

Text, německý i latinský, ztvárněný kaligrafickým písmem, doprovází dvě stě celobarevných autorových obrazů. „Netušili jsme myslím nikdo, že Jung byl tak výborný malíř. Červená kniha je ilustrována jako Váchalova Šumava nebo Nietzscheho Zarathustra,“ dodal Zdeněk Jančařík z nakladatelství Portál.

„Můžete nám říct, o čem ta kniha je?“

Na knize Jung pracoval šestnáct let, vznikl rukopis vázaný v červené kůži, který autor původně pojmenoval Liber Novus, Nová kniha. Původně zamýšlel ji vydat, nakonec od svého záměru ale ustoupil. I Jungova rodina odmítala, v obavách z kompromitace, jakékoli návrhy na zveřejnění textů z nedokončené Červené knihy, uložené v trezoru švýcarské banky.

Až v roce 2000 se britskému historikovi lékařství Sonu Shamdasanimu podařilo domluvit se s dědici na pořízení faksimile původního Jungova rukopisu a jeho vydání, doprovozeném zasvěceným komentářem a překladem původního textu. „Když jsem se Červenou knihou začal zabývat, nikdo z Jungovy rodiny ji dobře neznal,“ prozradil Shamdasani na pražském semináři. „Kontaktoval jsem je a řekl jim, co jsem o Červené knize zjistil. Řekli mi: To je zajímavé! Můžete nám říct, o čem ta kniha je?“

Pro znalce i neznalce

Zápisky Jungových snů, vizí a myšlenek se díky českému překladu (překladatelé: Petr Babka, Jolana Bucková, Hana Drábková, Petr Patočka) dostaly nyní i k českým čtenářům. Nakladatelství Portál připravilo vydání Červené knihy ve stejné podobě jako zahraniční verze – první část obsahuje faksimile Jungova textu včetně ilustrací, druhá část je jeho českým překladem a nechybí ani odborný komentář.

Červenou knihu ocení nejen ti, kdo znají Junga jako psychologa a myslitele. Obsahově osloví každého, kdo má odvahu pustit se na cestu poznání vlastního nitra nebo se chce dozvědět hodně nového o lidské mysli, domnívá se nakladatelství Portál. Zřídilo i speciální webové stránky, které informují o knize i jejím autorovi.

  • Carl Gustav Jung zdroj: Nakladatelství Portál http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/21/2042/204176.jpg
  • C. G. Jung / Červená kniha zdroj: Nakladatelství Portál http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/21/2042/204169.jpg
  • C. G. Jung / Červená kniha zdroj: Nakladatelství Portál http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/21/2042/204168.jpg