Cenu Nuberg získaly skladby Pinnas columbae a Lacrimosa

Praha - Letos už potřetí zájemci o soudobou hudbu hlasovali v soutěži o nejlepší skladbu, premiérovanou v loňském roce orchestrem Berg, který vede Peter Vrábel. Záznamy z premiér celkem šesti děl objednaných orchestrem Berg od našich mladých autorů (Jiří Hájek, Slavomír Hořínka, Tomáš Pálka, Petr Wajsar, Jiří Kadeřábek, Vít Zouhar) byly umístěny na webových stránkách a do 22. února bylo možné hlasovat. Cenu veřejnosti získala skladba Víta Zouhara Pinnas columbae. Odborná porota vybrala kompozici Slavomíra Hořínky Lacrimosa. Soutěžní skladby zazněly na koncertě orchestru Berg 7. března.

Soutěžní skladby: 

Jiří Hájek - Ikarus / Premiéra: Sál Martinů, 13. května 2010

Vít Zouhar v Událostech, komentářích (zdroj: ČT24)

Skladba vznikla jako reakce na mou kompoziční práci s počítačem. Pokusil jsem se pracovat s orchestrálním aparátem podobným způsobem, jakým lze nakládat se zvukem v digitální podobě. Volnou inspirací mi byla stará báje, jejíž děj je stále aktuální. Příběh muže, který chtěl udělat díru do světa, místo toho však udělal svět díru do něj…

Slavomír Hořínka - Lacrimosa, pro barokní housle, koto, tam-tam a smyčce / Premiéra: kostel Panny Marie Sněžné, 7. června 2010 - Adéla Štajnochrová - barokní housle, Anna Fliegerová - koto, Slavomír Hořínka - tam-tam

Inspirací mi byl výrok jednoho z pouštních otců: Ať naše oči roní slzy, než odejdeme tam, kde slzy budou spalovat naše těla…, který jsem si dal do souvislosti s částí sekvence Dies irae, označované jako Lacrimosa. Pláč vnímám jako dar, bez něhož by nebyla skutečná radost. Moment nářku nám totiž trhá srdce, aby do něho mohl vejít Kristus… Skladba je členěna do krátkých oddílů, jakýchsi „slz“, které proti sobě staví různé roviny rozjímání. Tyto slzy jakoby plní studánku, na jejímž nejhlubším dně se zaleskne úryvek Et incarnatus est od J. D. Zelenky. Neboť Boží vtělení je odpovědí na všechny naše nářky.

Tomáš Pálka - La Berceuse pour petite Julie, prostorová kompozice pro zheng, sheng a ansámbl / Premiéra: Národní památník Vítkov, 13. září 2010 - Jan Chmelarčík – zheng & sheng

Zážitek zrození je něco tak dokonale magického… připomínají se mi verše básníka Zdeňka Volfa: „Umírám / z tvé ruky Pane / Jako když mi z dlaně / usínají děti… Někdy k dokonalosti stačí tak málo…“

Konfucius přichází s vědomím: „Kořenem zla je nedostatek poznání.“ Lao'c s poznáním: „Ti, co ví, nemluví. Ti, co mluví, nevědí.“ Skladba přináší do evropského kontextu dva hudební nástroje čínské kultury: zheng, strunný nástroj, který zde představuje symbol cesty, a sheng, nástroj dechový, symbol života. Julince přeji naplněnou cestu životem za poznáním.

Petr Wajsar - Ambient Piece No.1 / Premiéra: Museum Kampa, 4. října 2010

Skladba Ambient Piece No.1 byla inspirována živou scénickou instalací Prokopa Bartoníčka a znamená v mé dosavadní tvorbě zásadní předěl. Narozdíl od mých předchozích skladeb, které jako základní stavební prostředek využívaly výrazné rytmizace, je tato skladba založena především na zvukovosti a ryze témbrových prostředcích.

Jiří Kadeřábek - Don Hamburger / Premiéra: klub ROXY, 4. listopadu 2010, Jiří Kadeřábek - hlas

Proč se tzv. velké umění musí odvolávat k nejzávažnějším lidským otázkám? Je velikost díla daná spíše tím, jak velké jsou za ním myšlenky, než dílem samotným? Jak to, že auto nebo žehlička, vhodně umístěné v galerii moderního umění, můžou vyvolat více otázek a emocí než dílo, které se snaží cosi „umělecky“ zachytit? Jak funguje pop art? Jako vzor můžou posloužit Mozartovy opery, které často nevládnou hlubokomyslnými librety, ale přesto žijí – díky své vynikající hudbě. A proč nesložit skladbu o jídle ve fastfoodu? Skladbu krátkou, lehkou a svižnou? Příprava hostiny ve druhém jednání Dona Giovanniho je k tomu skvělým východiskem.

Vít Zouhar - Pinnas columbae / pro kontratenor, cimbál a komorní orchestr, Premiéra: Španělská synagoga, 6. prosince 2010 - Jan Mikušek – cimbál & kontratenor.

Pinnas columbae je remixem tří zlomků z Žalmů a hudebních gest. Východiskem byl verš „Abyssus abyssum vocat (…)“. Na něj navazují dva další fragmenty, Pinnas columbae a Exaudi me, které spolu vytvářejí triádu: propast – unikání – osvícení. Ta odkazuje jak k Žalmům 41, 54 a 12 Vulgaty, tak k remixování jejich významů. Posuny spojením.

Orchestr BERG

je špičkové mladé těleso, které se zaměřuje na současnou hudbu a hudbu 20. století – tu kombinuje například s tancem, divadlem, pantomimou, filmem, videoartem apod. Atraktivitu BERGovských koncertů zvyšuje vystupování mimo tradiční sály, čímž se orchestru daří uvádět hudební díla do nevšedních souvislostí. Orchestr Berg založil v roce 1995 slovenský dirigent a skladatel Peter Vrábel, který zároveň vytvořil koncepci hudebního směřování tělesa. Šéfdirigentem a uměleckým ředitelem je dodnes.

  • Jiří Hájek zdroj: Berg http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/24/2377/237669.jpg
  • Slavomír Hořínka zdroj: Berg http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/24/2377/237667.jpg
  • Tomáš Pálka zdroj: Berg http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/24/2377/237668.jpg
  • Petr Wajsar zdroj: Berg http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/24/2377/237670.jpg
  • Jiří Kadeřábek zdroj: Berg http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/24/2377/237666.jpg
  • Vít Zouhar zdroj: Berg http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/24/2377/237671.jpg
Vydáno pod