Benefiční koncerty pro varhany

Praha – Pražské náměstí Míru je oblíbeným místem všelijakých happeningů, více či méně kulturních akcí, předvolebních gulášů a vánočních trhů. Za jejich zády z kostela sv. Ludmily vycházejí každou sobotu šťastní novomanželé, kterým možná k obřadu hrály varhany, jejichž stavitelem byl jeden z nejlepších českých varhanářů přelomu 19. a 20. století Emanuel Štěpán Petr. Část potřebné částky k zrestaurování tohoto nástroje, aby mohl sloužit dalších sto let, pomáhají zajistit Velikonoční benefiční koncerty.

Jejich pořadatelem je Občanské sdružení pro opravu varhan, které vzniklo s cílem tento nástroj ve vinohradském kostele zachránit. „Chceme, aby i nadále zněla v kostele sv. Ludmily, babičky svatého Václava a patronky naší české země, krásná hudba, která vždy umí uchvátit i dojmout, přinést radost i potěšení,“ píše se na stránkách sdružení. K celkovému restaurování je třeba podle odhadu odborníků shromáždit částku přibližně ve výši devíti milionů korun.

Svou troškou do mlýna mohou přispět i ti, kteří zavítají na některý z benefičních koncertů. Konají se vždy v neděli, dnes v 18:00 začíná druhý z nich. Účinkujícími jsou studenti a absolventi Pražské konzervatoře, ze vstupného (90 Kč, snížené 45 Kč) putují na opravu varhan dvě třetiny částky.

2. velikonoční koncert – 19. 4. v 18:00 hod.

  • J. S. F. Seger, A. Vivaldi, J. S. Bach, W. A. Mozart, F. Liszt, F. I. A. Tůma
  • Jana Harvánková (zpěv), Petr Šrejma a František Zazvonil (trombony), Jana Píšťková (varhany)

3. velikonoční koncert – 26. 4. v 18:00 hod.

  • J. S. Bach, A. Vivaldi, F. Mendelssohn-Bartholdy, G. F. Händel, L. Vierne
  • Jana Kopicová (hoboj), Dagmar Doubková (varhany)

4. velikonoční koncert – 3. 5. v 18:00

  • J. S. Bach, G. B. Pergolesi, A. Guilmant, A. Dvořák, C. Franck
  • Eliška Prokschová (zpěv), Ivana Michalovičová (varhany)

Varhany byly dokončeny pět let po dostavbě kostela sv. Ludmily v roce 1898. Byl to tedy první nástroj postavený v tomto kostele a zachoval se v původní podobě až dodnes. Tvůrcem byl jeden z nejlepších českých varhanářů té doby - Emanuel Štěpán Petr. Svou dílnu měl v Praze na Žižkově a odtud exportoval stovky nástrojů nejen do tehdejší rakousko-uherské monarchie, ale i do řady zemí, a dokonce do zámoří.

Varhany stojí na hlavním kůru v bohatě vyřezávané dubové skříni v novogotickém stylu. Jejich unikátnost podtrhují původní cínové píšťaly, které – na rozdíl od většiny varhan nejen u nás, ale i v Evropě – unikly válečné rekvizici drahých kovů v roce 1917.

Více o varhanách, benefičních koncertech a sbírce najdete zde.

  • Benefiční koncerty pro varhany zdroj: www.varhany-ludmila.cz http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/810/80947.jpg
  • kostel sv. Ludmily autor: Viktor Chlad, zdroj: ISIFA http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/3/263/26280.jpg
Vydáno pod