Vláda odmítla rychleji zvyšovat věk odchodu do důchodu

Praha – Věk odchodu do důchodu by se neměl zvyšovat rychleji. V odpovědi na doporučení Evropské komise se na tom shodla vláda. Současné tempo již považuje za dostatečně vysoké. S ostatními doporučeními zprávy zveřejněné v pondělí ale kabinet souhlasí.

Komise v pondělní zprávě vybídla Česko, aby zajistilo dlouhodobou udržitelnost svého důchodového systému rychlejším zvyšováním věku pro odchod do důchodu a jeho jasnějším provázáním se změnami ve střední délce života. S tím ale kabinet nesouhlasí. „Negativně se vláda staví k návrhu části doporučení týkající se urychlení věku odchodů do důchodu. Již současně platné tempo považuje vláda za poměrně vysoké, což s sebou přináší řadu sociálních problémů. Takováto zásadní systémová změna penzijního systému je pro vládu neakceptovatelná,“ stojí v prohlášení.

  • Premiér Bohuslav Sobotka: „Domníváme se, že tady není sociální prostor pro to, abychom věk odchodu do důchodu ještě zvyšovali tím, že bychom tempo zrychlili.“

V návrhu odpovědi Česko obecně souhlasilo s tezí, že je třeba zajistit udržitelnost důchodového zabezpečení. Navrhlo ale upřednostnit sladění důchodového věku se střední délkou života před rychlejším zvyšováním věku odchodu do důchodu.

Většina doporučení se se směřováním vlády shoduje

Komise v pondělí zveřejnila svá každoroční doporučení, ve kterých členským zemím radí, jaké reformy a změny by měly učinit k podpoře svého ekonomického růstu. „Naprostá většina doporučení Evropské komise se shoduje se současným kurzem české vlády a následuje cíle, které si kabinet premiéra Bohuslava Sobotky vytyčil v programovém prohlášení vlády a Národním programu reforem pro tento rok,“ uvedla vláda v tiskové zprávě.

Českým návrhem změn v doporučeních se budou zabývat pracovní orgány Evropské komise. Praha s většinou doporučení z textu „souhlasí“, „akceptuje“ je či „bere na vědomí“. V několika případech žádá drobné úpravy textu. Celou odpověď by nyní měla unijní exekutiva dostat co nejdříve. V červnu budou o doporučeních pro všechny unijní země jednat jejich ministři zabývající se zaměstnaností a sociální politikou a ministři financí. Výsledný materiál prodiskutuje na konci měsíce také unijní summit a definitivně by měl být potvrzen při dalším jednání ministrů financí počátkem července.

Kalousek na protest odešel z důchodové komise 

O důchodech dnes diskutovala speciální komise složená z odborníků a zástupců sněmovních politických stran. Jejím hlavním cílem je navrhnout, jak ukončit druhý důchodový pilíř. K jeho ukončení se Sobotkův kabinet zavázal v koaliční smlouvě a svém programu. Podle předsedy komise Martina Potůčka je ale zatím předčasné mluvit o konkrétních variantách, jak zrušení pilíře provést. 

Dnešní zasedání komise navíc poznamenala roztržka, po níž na protest odešel místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Rozkol se točil kolem profesora Jaroslava Vostatka ze soukromé Vysoké školy finanční a správní, který představil důchodové systémy a jejich financování jinde. 

„Protože autor podle mého názoru doprovázel prezentaci účelovými komentáři, dovolil jsem si v rámci diskuse vznést doplňující otázku, kolik let byl členem Komunistické strany Československa,“ uvedl Kalousek. 

Jenže jeho otázka se nelíbila předsedovi komise Martinovi Potůčkovi. „Považuji to za otázku, která na jednání takového pléna nepřísluší. Znevažovala účastníka diskuse ad persona, útočila na něj jako na osobu, nikoliv jako na odborníka, vyjadřujícího svůj názor,“ uvedl. Jednání proto na chvíli přerušil. Když komise znovu zasedla, Kalousek na protest odešel. „Má přítomnost tam byla zcela zbytečná za předpokladu, že mi bude odebráno slovo vždy, když se zeptám na něco, co je dle většinového názoru členů nepříjemné,“ zdůvodnil svůj odchod. 

Kalousek ke komisi: Všichni byli pohoršeni, že se ptám na členství v KSČ (zdroj: ČT24)
Vydáno pod