Unijní dotace znovu otevřou kohoutky, ale jen částečně

Praha - Regionální programy čerpající dotace z Evropské unie se mohou opět rozběhnout. Budou totiž mít opět částečně zajištěné spolufinancování ze státního rozpočtu, jak uvedlo s odvoláním na noční rozhodnutí vlády ministerstvo pro místní rozvoj. Kvůli úsporným opatřením kabinet zrušil spolufinancování regionálních programů v srpnu. Kraje proti tomu ostře protestovaly.

Nově budou peníze ze státního rozpočtu směřovat jen do rozpracovaných projektů. Zbývající projekty už budou muset financovat kraje ze svého. Ministerstvo však zatím přesně neví, kolik peněz bude muset stát na spolufinancování dát a na jaké výdaje se musí připravit krajské pokladny. V současnosti financují evropské fondy nejvíce 85 procent dotací, zbytek musí doplatit státní a veřejné rozpočty.

Rozhodnutí vlády přivítal předseda Asociace krajů ČR a hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek (ČSSD): „Asociace krajů varovala před škrty na nulu, neboť reálně hrozily soudní spory proti ČR o náhradu škody.“ Podle něj se příslušné projekty můžou dál realizovat a žadatelé nebudou další dny a týdny v nejistotě, kterou původní verdikt Nečasovy vlády znamenal: „Samozřejmě musíme společně s vládou vyřešit změnu systému do budoucna, kdy stát kofinancování u nových projektů neposkytne.“

Michal Hašek, předseda Asociace krajů ČR a hejtman Jihomoravského kraje

„Vláda si uvědomila, že není možné bez totální blamáže úplně zrušit kofinancování projektů Regionálních operačních programů, jak původně Nečasova vláda v srpnu rozhodla. Díky zásadnímu odporu Asociace krajů a Svazu měst a obcí proti tomuto hloupému škrtu se podařilo docílit schválení financování u projektů, které již mají uzavřenu smlouvu o podpoře z ROP či již byly posouzeny, odsouhlaseny a jsou před podpisem smlouvy.“

Například v Jihomoravském kraji a na Vysočině bylo kvůli předchozímu rozhodnutí vlády zrušit spolufinancování zastaveno vyplácení unijních dotací. Výbor tamní regionální rady také do poloviny září přestal přijímat nové projekty. Podobná situace potkala i žadatele z Olomouckého a Zlínského kraje, kde regionální rada pozastavila podpisy dalších smluv o podpoře z Regionálního operačního programu (ROP) Střední Morava.

první náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Braun

„V situaci, v jaké se nachází veřejné finance, je nezbytné hledat úspory ve všech oblastech, nicméně jsem rád, že vláda uvážila důsledky svého rozhodnutí a nedopustila ohrožení plynulého čerpání evropských fondů.“

Úřady daly během srpna zelenou 678 nových projektů v hodnotě 11,2 miliardy korun. Celkem již v období 2007-2013 dala státní správa zelenou pro 16 857 projektů v hodnotě 385,3 miliardy. Každá třetí žádost o dotace však v soutěži neuspěje. Jsou za tím hlavně kvalitativní důvody nebo nesplnění formálních podmínek.

Česko může z unijní pokladny v tomto období celkově získat 26,7 miliardy eur. Podle kurzu k 3. září by se podle čísel MMR jednalo asi o 770 miliard korun.

Vydáno pod