Telekomunikační úřad prověřuje operátory kvůli roamingu, někteří zákazníci si stěžují

Události: Spory o účty za roaming (zdroj: ČT24)

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) prověřuje, zda operátoři skutečně účtovali od poloviny června všem zákazníkům v rámci roamingu stejné ceny jako při domácím volání. Reagoval tak na množící se dotazy a stížnosti uživatelů, kteří zjistili nesrovnalosti ve svém měsíčním vyúčtování, uvedl mluvčí ČTÚ Martin Drtina.

ČTÚ doporučuje všem lidem, kteří po půlce června roaming využili, aby si ověřili, jaký tarif jim byl nastaven a jaká cena jim byla účtována. Tuto informaci by měli najít na své faktuře za mobilní služby.

Podle serveru Aktuálně.cz některým svým klientům regulovaný tarif nezavedl operátor O2. Pokud jeho zákazník využíval před 15. červnem roamingový tarif Volání bez hranic, platil za mobilní služby v EU příplatky spojené s roamingem i nadále. O2 se brání, že postupoval v souladu s nařízením Evropské komise, které umožňuje v určitých případech účtovat příplatky i v rámci EU a také sjednání alternativního roamingového tarifu.

„Tarif Volání bez hranic si volí především zákazníci, kteří cestují mimo EU nebo chtějí využívat výhodnější ceny za cestovní pojištění. Pokud bychom jim tarif automaticky změnili, o tyto výhody by přišli a například ze Švýcarska by volali za vyšší ceny. Proto jsme jim tarif ponechali,“ vysvětlila webu ČT24 mluvčí O2 Lucie Pecháčková. A dodala, že zákazníci jsou však o tarifu vždy informováni pomocí SMS pokaždé, když vycestují.

Zákazníci mají na reklamaci dva měsíce

„V případě, že by účastníci měli za to, že jim byl nastaven nesprávný roamingový tarif a podle něho účtována nesprávná cena, mají právo tuto skutečnost u operátora nejpozději ve lhůtě dvou měsíců od dodání vyúčtování reklamovat. Poskytovatel je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne doručení. Nevyhoví-li, je účastník oprávněn podat do jednoho měsíce u ČTÚ návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace,“ uvedl Drtina.

Nařízení stanovuje, že operátoři v rámci roamingu v žádném členském státě EU nesmějí účtovat příplatek k vnitrostátní maloobchodní ceně za volání, SMS nebo datové služby. Regulovaný tarif byli poskytovatelé roamingu povinni k uvedenému datu nastavit všem novým i stávajícím účastníkům bez ohledu na jejich předchozí roamingový tarif. Uživatelé ale mají právo zvolit si alternativní roamingový tarif, pokud jej operátor nabízí.

Vydáno pod