Studenti stále více pokukují po jistotě v zaměstnání. Je to pohodlnější než podnikat

K. Havlíček o vztahu mladých lidí k podnikání (zdroj: ČT24)

Stále více mladých lidí dává přednost jistému zaměstnání před nejistotou vlastního podnikání. Zatímco v roce 2013 preferovalo zaměstnanecký poměr 66 procent oslovených studentů, dnes je to již 82 procent. Vyplynulo to ze srpnového průzkumu mezi 600 studenty, který pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) uskutečnila výzkumná agentura Ipsos.

Ke změně postoje přispívají na jedné straně stále lákavější nabídky zaměstnavatelů, na straně druhé pak byrokracie vůči podnikatelům, rétorika některých politiků proti živnostníkům a možnost různých sankcí.

Sílí tak názor, že být zaměstnán je pohodlnější než podnikat. Lidé mířící do pracovního poměru vidí benefity i v tom, že zaměstnavatel za ně bude řešit řadu administrativních povinností a mnoho dotázaných vidí i snazší kariérní růst.

Skutečnost, že podnikání je pro mladé méně atraktivní než před pár lety, bohužel velmi přesně odráží pohodlný přístup k životu, kterým se nastupující generace do značné míry vyznačuje. Zaměstnanecké standardy jsou spolu s životem bez odpovědnosti za podnikání velkým lákadlem.
Zdeněk Tomíček
člen představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků

 Naopak studenti, kteří se rozhodli podnikat, v 72 procentech zahájili činnost jako osoby samostatně výdělečně činné, celých 28 % založilo rovnou právnickou osobu. Z průzkumu je ale patrné, že s růstem zakázek roste zájem o převedení podnikání na formu s.r.o., což umožňuje flexibilnější podnikání s nižším rizikem.

Za místo podnikání upřednostňují mladí lidé lokalitu, kde žijí nebo vystudovali, neprojevuje se trend odchodu do velkého města nebo zahraničí.  

K požadavkům nastupující podnikatelské generace pak patří možnost vyřizovat vše on-line, využívání aplikací a nižší míra administrativy.

Člen představenstva AMSP ČR Zdeněk Tomíček vidí jako vhodnou cestu do budoucna změnit podnikatelské prostředí tak, aby bylo co nejméně svazováno byrokracií, dále zvyšovat finanční gramotnost od útlého věku a případně zavést pro začínající podnikatele různá daňová zvýhodnění.

„To, že mladí lidé v době přetlaku nabídek zaměstnavatelů volí cestu vyššího komfortu a upřednostňují pracovní vztah před vlastním podnikáním, není překvapením,“ podotkl předseda AMSP ČR Karel Havlíček. Považuje to ale za jasné varování, že máme-li zájem zde mít za dalších 20 let původní české firmy a nechceme-li být závislí na nadnárodních korporacích, musíme pro to začít konečně něco dělat.

Jestliže radikálně nesnížíme administrativní bariéry, nekonečné regulace a nezačneme urychleně plně elektronizovat vztah mezi firmou a státem, přijdeme postupně o lokální podnikatele a nezávislé regionální zaměstnavatele, zdůraznil předseda.