STEM: 42 procent českých domácností deklaruje zhoršení své finanční situace

Praha - V průběhu roku 2007 se zhoršila v porovnání se situací před rokem finanční situace ve 42 procentech českých domácností. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM. V porovnání s předchozími roky deklaruje zhoršení svých finančních problémů výrazně více obyvatel. V roce 2005 činil tento podíl pouhých 28 procent.

Ačkoliv se téměř třetina dotázaných v průzkumu domnívá, že ekonomická situace státu se za uplynulý rok zlepšila, pozitivní posun ve své vlastní finanční situaci pocítilo jen 15 procent respondentů. Mezi optimisty patří lidé materiálně zajištění, kteří sami sebe řadí k vyšší střední vrstvě. Jsou to lidé s vyšším vzděláním, spíše mladší, a především podnikatelé a studenti s pravicovým politickým zaměřením, typickým pro voliče a sympatizanty ODS.   

Pro 36 procent zůstává hospodářská pozice země nezměněná, stejný počet hovoří o jejím zhoršení. K tzv. opatrným, kteří nevidí žádný posun v situaci státu, patří většinou lidé středního věku, kteří se řadí k politickému středu. Svou materiální situaci považují za spíše průměrnou. Do skupiny pesimistů patří převážně lidé nad 45 let, nezaměstnaní, důchodci, dělníci a lidé s nižší úrovní vzdělání. Mezi nimi jsou hojně zastoupeni především přívrženci KSČM a ČSSD.