Stát prý nedokáže efektivně vybírat daně z cestovního ruchu

Praha - Podnikatele v cestovním ruchu poškozuje nestabilní daňová politika a neschopnost státu řádně vybírat daně, myslí si prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) Zdeněk Juračka. Podle něj stát jen v tomto odvětví na daních přichází o 13 až 25 miliard korun ročně. Juračka se kriticky vyjádřil k výběru daní na dnešní konferenci k cestovnímu ruchu. Ministerstvo financí navíc nesouhlasí s podobou zákona o cestovním ruchu, kterou navrhuje ministerstvo pro místní rozvoj. Legislativní změna by totiž znamenala zvýšení výdajů pro státní rozpočet o 300 až 400 milionů korun.

„Spíše než zvyšování daní by státu a spravedlivému tržnímu prostředí prospělo udělat pořádek ve výběru daní,“ prohlásil Juračka. Podnikatelé nyní místo standardních zaměstnaneckých poměrů využívají služeb osob samostatně výdělečně činných a jednotlivé podniky dělí na samostatný výčep, kuchyni a ubytovací kapacity, aby jejich příjmy nedosahovaly hranice, za kterou by již museli být plátci DPH. Podle viceprezidenta SOCR Pavla Hlinky tak tento systém poškozuje především férové podnikatele, kteří daně řádně platí.

Sjednocení DPH
Zdroj: ČT24

„Časté změny navrhované výše daně z přidané hodnoty zase znemožňují hoteliérům připravovat s předstihem obchodní plány, protože si nejsou jistí, jaká daň za služby nakonec bude vybírána,“ myslí si Hlinka. Podle něj nejsou rychlé změny uvažované výše DPH za služby, kdy jsou jednou ministerstvem financí navrhovány ve výši 21 procent a následně ve výši 19 procent, vhodným způsobem pro nastavení rovného podnikatelského prostředí.

Hoteliérům se nelíbí časté změny DPH

„Jeden den nám řeknou, že to bude 15 procent, pak 19 procent, pak 21 procent a znovu 15 procent,“ naříkal na adresu ministerstva financí i ředitel hotelu Horizont v Peci pod Sněžkou Karel Rada. Pětiprocentní změna daně přitom představuje velké peníze, které je nutné promítnout do cen. "I kdyby sazba DPH byla na 15 procentech, je to ve srovnání s okolními zeměmi výrazně vyšší. Například v Rakousku se ubytovací služby daní deseti procenty, v Německu je DPH sedmiprocentní.

Hotel v Buenos Aires
Zdroj: ČT24/Moreno Buenos Aires

Podle Hlinkova odhadu neodvádí v oblasti cestovního ruchu řádně daně zhruba třetina všech podnikatelů. Vyskytují se prý i případy, kdy některé osoby samostatně výdělečně činné za posledních deset let nevydělaly ani korunu, a přitom svoji živnost stále provozují.

Kalouskův resort nesouhlasí s návrhem zákona o cestovním ruchu, byl by drahý

Ministerstvo financí kritizuje podobu zákona o cestovním ruchu, kterou navrhuje ministerstvo pro místní rozvoj, jak na konferenci o cestovním ruchu prohlásil ředitel odboru financování kapitol státního rozpočtu ministerstva financí Pavel Kouřil. MMR návrh zákona připravuje dva roky.

Cílem připravovaného zákona je vytvořit systém řízení a financování, kdy by se na podpoře cestovního ruchu stejnou měrou podílel stát, kraje a turistické regiony, jak uvedl ředitel odboru cestovního ruchu ministerstva pro místní rozvoj Aleš Hozdecký. „Chceme, aby se zdroje multiplikovaly, aby stejné peníze (jaké uvolní stát) byly dorovnány na úrovni krajů a na úrovni koncových turistických destinací,“ doplnil.

16:9
Zdroj: Hynek Glos/isifa/Lidové noviny

„V ekonomické situaci České republiky a napjaté finanční bilanci v oblasti veřejných rozpočtů nemůže ministerstvo financí podporovat další zvyšování výdajů oproti schváleným limitům střednědobého výhledu,“ míní Kouřil. Podle něj je prioritou držet se programového prohlášení vlády o dodržení schodku státního rozpočtu.

Ministerstvo financí doporučuje zachování současného stavu v oblasti cestovního ruchu, bez zvyšování administrativy a zavádění nové regulace. Většina dodatečných finančních prostředků, které by změna zákona přinesla, by byly použity jako příspěvky pro kraje a jako podpora krajských organizací zabývajících se cestovním ruchem.

Vydáno pod