Soros: Rozpad eurozóny bude za několik let možný i bez kolapsu

Londýn – V poslední době se často mluví o zklidnění situace v souvislosti s evropskou dluhovou krizí. Americký finančník maďarského původu George Soros tento optimismus rozhodně nesdílí. Ve svém článku pro Financial Times připustil, že evropská krize vstoupila do fáze, která nebude tak volatilní jako ta předchozí. Škody, které teprve napáchá, budou ale podle něj „smrtonosné“.

Soros si myslí, že eurokrize se ani zdaleka nezmírnila, spíše v poslední době směřuje k horšímu. Evropská centrální banka na jednu stranu pomohla svými dlouhodobými a levnými půjčkami předejít počínajícímu zmrazení úvěrového trhu, jeho současné zotavení ale zakrývá závažnější problémy, jejichž vyřešení potrvá mnohem déle. Propast mezi státy v pozici veřitelů a státy v pozici dlužníků se totiž neustále prohlubuje.

Na začátku krize, píše Soros, byl rozpad eurozóny nepředstavitelný, protože jednotlivé země byly natolik propojené vzájemnými závazky ve společné měně, že by to nešlo bez nekontrolovatelného kolapsu. S postupující krizí se ale eurozóna více přizpůsobila národnímu půdorysu.

Pokud bude tento proces pokračovat ještě několik let, rozpad eurozóny bude podle Sorose možný i bez chaosu – jen s tou nevýhodou, že centrální banky věřitelských zemí budou držet velké množství nedobytných pohledávek za svými protějšky ze zadlužených zemí.

Zadlužené státy se neobejdou bez německé poptávky

Soros dále uvádí, že zmíněná rizika si uvědomuje zejména německá Bundesbanka. Brojí proti neomezené expanzi peněz a už přijala příslušná opatření k tomu, aby se zajistila pro případ budoucích ztrát. Mezi nimi je i přiškrcení měnové politiky přímo v Německu.

To by bylo správné opatření podle Sorose v případě, že by Německo bylo zemí stojící mimo eurozónu. V nynější situaci ale silně zadlužení členové eurozóny potřebují německou poptávku k tomu, aby se vymanili z recese. Bez ní nebudou schopni splnit podmínky požadované fiskálním kompaktem. Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi evropskými dlužníky a Německem se tak budou zvětšovat.

Ať už euro přežije, nebo ne, Evropa má před sebou dlouhé období přinejmenším ekonomické stagnace. Soros to přirovnává k jiným zemím s podobnými zkušenostmi: země Latinské Ameriky ztratily dekádu v osmdesátých letech a Japonsko stagnovalo po celé čtvrtstoletí. V obou případech státy svoje problémy překonaly. „Ale Evropská unie není státem a je nepravděpodobné, že přežije,“ píše Soros.

Fiskální kompakt musí přitvrdit

Jedinou možnou cestou k řešení je uvědomit si, že současná politika je kontraproduktivní, a změnit její kurz. Pravidla, podle nichž se eurozóna dosud řídila, se ukázala jako nefunkční a potřebují „radikální revizi“, domnívá se Soros. Současná snaha udržet status quo podle jeho názoru celou situaci jen zhoršuje. Fiskální kompakt, ovšem v mnohem tvrdší podobě, považuje Soros za první krok ke konsolidaci veřejných rozpočtů v Evropě.