Portugalsko jako první ratifikovalo rozpočtový pakt EU

Lisabon - Portugalsko se dnes stalo první zemí Evropské unie, která ratifikovala smlouvu o rozpočtové odpovědnosti. Pro text v parlamentu hlasovala pravicová většina i socialistická opozice. Smlouvu s výjimkou Británie a Česka podepsaly země EU s cílem předcházet finančním krizím.

Smlouva, kterou prosazovalo hlavně Německo, zavazuje 25 signatářských zemí k přísnější fiskální disciplíně, což je další krok k prevenci finančních krizí v budoucnu. Začne se uplatňovat, jakmile text bude ratifikován alespoň ve 12 zemích.

Portugalský parlament současně schválil mechanismus evropské stability, jehož cílem je pomáhat zemím eurozóny, které se dostanou do finančních potíží. Podobné těžkosti nyní zažívá hlavně Řecko, ale ve vyšší míře i Portugalsko, Španělsko a Itálie.

Člen výkonné rady Evropské centrální banky (ECB) Jörg Asmussen minulý měsíc řekl, že eurozóna musí disponovat nástroji, které jsou nutné k zajištění jejího hladkého fungování. Za nezbytnou také označil hlubší integraci mezi členy eurozóny a ostatními členy EU.

Co fiskální pakt zavádí?

Návrh paktu počítá s tím, že by státy do svého právního řádu, nejlépe přímo do ústavy, měly zakotvit pravidlo, že by jejich strukturální rozpočet měl být v podstatě vyrovnaný nebo v přebytku. Povolený bude u strukturálního rozpočtu deficit do výše 0,5 HDP dané země. Na to, zda země „zlaté“ pravidlo ukotvily v domácím právu, či ne, bude dohlížet Soudní dvůr EU. Provinilé zemi by mohl udělit pokutu do výše 0,1 procenta HDP.

Vydáno pod