Padesátníkům zvoní hrana

Praha - Z peněženek Čechů zmizí padesátníky. Platit budou pouze do 31. srpna. Pak podobně jako již dříve desetníky a dvacetníky skončí v propadlišti numismatických dějin. O stažení padesátníků rozhodla Česká národní banka (ČNB) proto, že již přestávají plnit funkci oběživa, protože s nimi již téměř nikdo neplatí.

Za padesátník si lidé v obchodě nic nekoupí již od roku 2004. Od roku 1994 za něj bylo možné získat pouze zápalky, na pořízení dalšího zboží již padesátník nestačil. Před necelými sto lety byl ale význam padesátníku mnohem větší. Za rakouskouherského předchůdce českého padesátihaléře bylo možné v roce 1914 možné získat až tři litry mléka. Dnes se jeho cena pohybuje podle údajů Českého statistického úřadu kolem 17,70 za litr.

Co s padesátníky po 31. srpnu?

Ten, komu padesátníky po 31. srpnu v peněžence ještě zůstanou, si je může bezplatně vyměnit od 1. září 2008 do 31. srpna 2009 v jakékoliv komerční bance. Po tomto datu ale bude ještě po dalších pět let, tedy až do konce srpna 2014, vyměňovat padesátníky Česká národní banka. Padesátníky se ale všechny zpět do její kasy nedostanou, banka očekává, že se jí vrátí nanejvýš pětina z celkového počtu 427 milionů mincí, které nyní mezi lidmi kolují.

Musí se lidé obávat zdražování?

Zrušení padesátníků se obávají zejména starší lidé, tvrdí, že to povede ke zdražování. Odborníci je ale uklidňují s tím, že změnu v podstatě ani nepocítí, protože obchodníci budou pokračovat v uvádění cen v řádech deseti a dvacetihaléřů tak, jako tomu bylo doposud. Zaokrouhlovat se bude až u pokladny, ceny do čtyřicetníku dolů, od padesátníku nahoru. „Dopad zrušení do inflace bude podle našeho názoru 0,1 procentního bodu,“ míní člen bankovní rady ČNB Pavel Řežábek.

Padesátník následuje „krutý“ osud desetníků a dvacetníků

Padesátihaléře zmizí z našich peněženek podobně, jako už od 31. října 2003 desetihaléře a dvacetihaléře. Podobně jako ony přestaly již dávno plnit svou funkci i jednohaléřové mince a pětníky. Poslední haléřové mince se do oběhu v Československu dostaly v roce 1986, pětníky v roce 1991. V nové sadě již pouze českých platidel vydaných po rozdělení federace v roce 1993 měla nejmenší mince hodnotu deseti haléřů.