Otazníky kolem televizních poplatků

Praha - Máte doma televizi a platíte řádně a včas koncesionářské poplatky? Tomu, jak se k placení poplatků přihlásit, kolik platit a kdy, jsme se již věnovali v jednom z předchozích článků naší poradny. Dnes se k tématu vracíme, abychom zodpověděli konkrétní dotazy čtenářů, které dorazily do Poradny ČT24. O cenné rady jsme požádali vedoucího správy a vymáhání televizních poplatků České televize Petra Javorského.

Bydlím v pronajatém bytě. Není mi jasné, kdo má platit televizní poplatky.

Ze zákona musí televizní poplatky platit každý vlastník televizního přijímače nebo jeho uživatel, pokud televizi užívá déle než 30 dní. V případě podnájmu platí podnájemník, pokud se jedná o jeho televizor. Jestliže je ale televizor součástí pronájmu a poplatek je zahrnut do nájemní smlouvy, pak se k poplatku přihlašuje a platí jej majitel bytu.

Žiji v Česku, ale jsem příslušník cizího státu. Musím platit televizní poplatky?

Podle zákona o televizních poplatcích platí televizní poplatky i cizinci, kteří mají trvalý nebo dlouhodobý pobyt v České republice.

K placení televizních poplatků domácnosti jsem přihlášena, teď se budu stěhovat. Jak mám postupovat?

Při přestěhování je vaší povinností oznámit změnu adresy, a to nejpozději do 15 dnů, na což se často zapomíná. Pokud platíte televizní poplatek prostřednictvím SIPO, změnu trvalého pobytu oznamte České poště, a to na libovolné poštovní úřadovně v ČR. V případě, že platíte televizní poplatek přímo České televizi, změnu adresy sdělte přímo jí. Česká televize umožňuje provést tuto změnu on-line.

Pokud se v případě stěhování přihlásíte do evidence plátce televizního poplatku na nové adrese jako nový poplatník, je nezbytné odhlásit evidenci na staré adrese. Založením nové evidence se totiž ta původní automaticky neruší, a tak by se mohlo stát, že vám budou chodit upomínky za televizi v bytě, ve kterém již nebydlíte.

Platím televizní poplatky prostřednictvím SIPO, v minulém měsíci ale ze SIPA nebyly uhrazeny. Jak je možno tento dluh vyrovnat?

Jestliže jste nezaplatil poplatek v řádném termínu, bude dlužný poplatek předepsán k úhradě na dokladu SIPO v následujícím měsíci. Pokud neuhradíte znovu předepsaný poplatek ani na podruhé, pak jste povinen zaplatit dlužnou částku přímo na účet České televize, a to pod variabilním symbolem, kterým je spojovací číslo uvedené na rozpise SIPO. Můžete také využít poštovní poukázky s předtištěným bankovním spojením České televize, které jsou k dispozici na provozovnách České pošty. Nezapomeňte ale na složence uvést variabilní symbol, aby mohla být platba správně přiřazena.

Je možné platit televizní poplatek za domácnost jinak než prostřednictvím SIPO?

Televizní poplatek můžete platit přímo na účet České televize. Podmínkou tohoto způsobu placení televizního poplatku je dohoda s Českou televizí o provádění bezhotovostních úhrad televizního poplatku příkazem k úhradě na účet České televize pod variabilním symbolem přiděleným Českou televizí. Přihlásit se můžete přímo na webu České televize.

Před nedávnem se možnosti placení televizních poplatků se rozšířily o nové moderní způsoby. Televizní poplatky lze hradit on-line pomocí platební karty, případně pomocí mobilního telefonu, prostřednictvím tzv. mobilní peněženky Dzone. Oba způsoby platby jsou jednoduché, pohodlné a bezpečné.

Vydáno pod