Nový obchodní zákoník je na světě, platit by měl za dva roky

Praha – Jednodušší a svobodnější podnikání, které povede ke zvýšení konkurenceschopnosti Česka, má přinést nový zákon o obchodních korporacích, který dnes představilo ministerstvo spravedlnosti. Nahradit má stávající obchodní zákoník a spolu s občanským zákoníkem půjde o jednu z nejdůležitějších právních norem v Česku. Platit by mohl od roku 2013.

Při tvorbě nového zákona se ministerstvo inspirovalo v zahraničí, především v sousedním Německu a Rakousku nebo ve Francii a Švýcarsku. „Pro podnikatele nový obchodní zákoník přináší řadu změn. Umožňuje jim například rozhodnout se, jakou formu orgánů chtějí mít v akciové společnosti. Umožní jim také rychleji založit obchodní společnost, protože například u společnosti s ručením omezeným odpadne povinnost skládat základní kapitál 200 tisíc korun,“ zdůraznil ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil nejdůležitější novinky v zákoně.

Změn, které zákon přinese, je celá řada. Například při zakládání společnosti s ručením omezeným podnikatelům nově postačí jako základní kapitál pouhá koruna namísto současných 200 tisíc. „Zjišťuje se, že základní kapitál neplní garanční roli, kterou má plnit, a že věřitelé vlastně nejsou chráněni existencí základního kapitálu,“ říká jeden z autorů zákona Bohumil Havel.

Posílit by měla také pozice věřitelů společnosti. Členové statutárních orgánů by například nově měli ručit svým majetkem v případě, že se společnost pod jejich vedením dostane do úpadku. „Pravidlo se vztahuje i na bývalé manažery, tzn. osoby, které sice přispěly k úpadku, ale pak odešly,“ dodává Havel.

Opozice zákon kritizuje

„Zákon je na jedné straně liberální, dává více možností majitelům a společníkům obchodních společností, na druhou stranu lépe chrání věřitele,“ shrnul Pospíšil. Opozice ale nový zákon kritizuje, jak dokládají slova místopředsedy Poslanecké sněmovny a ČSSD Lubomíra Zaorálka: „Já si myslím, že tam je celá řada věcí, které jsou problematické. Alespoň bych uvedl to, že vlastně zavádí k společnostem s anonymními akciemi, které jsme chtěli zrušit, anonymní společnosti s ručením omezeným.“

Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti:

„Nový zákon je určen vysloveně pro podnikatele a povede k tomu, že podnikatelé budou moci rychleji zakládat své firmy a budou se moci více rozhodnout, jak chtějí svoje firmy řídit. Starý obchodní zákoník tyto možnosti českým podnikatelům nedával, a proto zahraniční investoři zakládali svoje firmy podle cizího práva, které bylo pro podnikatele výhodnější než české právo. ČR se díky nové právní úpravě stane více konkurenceschopnou a zahraniční investoři se nebudou bát zakládat své firmy podle českého práva.“

Nový zákon o obchodních korporacích bude mít už ve středu spolu s občanským zákoníkem na stole vláda. Po ní by ho měl projednat parlament. Zákon pro podnikatele by ale podle Pospíšila měl začít platit až začátkem roku 2013. „Počítáme s určitou dobou, kdy zákon už bude schválen, ale odborná veřejnost se s ním bude muset seznámit,“ vysvětlil ministr.

Nejdůležitější novinky v zákoně o obchodních korporacích:

  • Společnosti s ručením omezeným nebudou muset mít základní kapitál 200 tisíc Kč
  • Posílení práv věřitelů (společnost nesmí vyplatit žádné zdroje, pokud by si tím přivodila úpadek a tím ohrozila věřitele)
  • Různé druhy podílů v s.r.o.
  • Nové orgány akciových společností (společnost si bude moct vybrat ze dvou možností: dozorčí rada a představenstvo nebo statutární ředitel a správní rada)
  • Různé druhy hlasování
  • Motivace a ručení manažerů (pravidlo wrongful tradingu)
  • Podnikatelská seskupení (nový zákon definuje tři druhy seskupení - ovlivnění, ovládání a koncern – s různou úrovní ručení)
  • Úprava družstev