Novelu zákona o registraci chemikálií zablokovalo prezidentské veto

Praha - Prezident Václav Klaus dnes podle očekávání vetoval novelu, která má do českého práva přenést evropskou směrnici REACH. Ta firmám nařizuje registrovat používané chemické látky. Klaus už dříve směrnici ostře kritizoval. O jejím dalším osudu nyní rozhodne Poslanecká sněmovna, která má možnost prezidentovo rozhodnutí přehlasovat.

Prezident uvedl, že zákon považuje za koncepčně chybný a s ohledem na možné přínosy i neúměrně nákladný. „Souvislost s ochranou zdraví a bezpečím občanů je přitom přinejmenším velmi sporná,“ odůvodnil prezident své dnešní rozhodnutí v dopise, který napsal předsedovi Poslanecké sněmovny Miloslavu Vlčkovi.

Směrnice REACH má umožnit evidovat údaje o chemikáliích používaných ve výrobě. Ministerstvo životního prostředí odhaduje, že dnes u více než 90 procent těchto látek neexistují dostatečné údaje o jejich účincích na zdraví a životní prostředí. Směrnice tak podnikům, které nakládají s chemikáliemi v objemu nad jednu tunu ročně, nařizuje tyto látky zaregistrovat. Lhůtu na to mají do 1. prosince.

Všechny chemické látky mají do té doby absolvovat proces takzvané předregistrace. Ta má umožnit společnostem odsunout předložení úplné dokumentace pro registraci, v závislosti na jednotlivých případech, do roku 2010, 2013 nebo 2018 a sdílet údaje o chemických látkách. Předregistraci i registraci má na starosti Evropská agentura pro chemické látky v Helsinkách.

Pro zvláště nebezpečné látky, například karcinogenní, bude agentura vydávat časově omezená povolení k výrobě. To má umožnit, aby úřady omezily používání nějaké chemikálie, pokud se zjistí, že by mohla být nebezpečná. Podle ministerstva životního prostředí to má také stimulovat firmy k hledání bezpečnějších alternativ.

Vydáno pod