NKÚ: Modernizace železniční sítě má nejasné financování

Praha - Modernizace železniční sítě je podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) nekoncepční a má nejasné financování. U pěti projektů modernizace železničních dopravních uzlů byly proti původním smlouvám navýšeny ceny o osm až 19 procent. Vyplývá to ze zjištění NKÚ, který kontroloval stavbu železničních uzlů v letech 2009 až 2012. Kontroloři zjistili, že chybí i plán výstavby a investic do budoucna. Zaměřili se na plánování ministerstva dopravy, Státního fondu dopravní infrastruktury a Správy železniční dopravní cesty.

NKÚ dále uvedl, že v průběhu přípravy a modernizace železničních uzlů se významně měnily finanční a časové parametry projektů. Problematické jsou i nejasně rozdělené rozhodovací pravomoci mezi ministerstvem a SFDI. „Modernizaci železnice nejvíce komplikuje nastavení financování projektů - peníze na ně se totiž rozdělují vždy jen na jeden rok, aniž by byly zajištěny prostředky na roky další,“ uvedl NKÚ. Projekty jsou přitom převážně otázkou více let, někdy i desetiletí.

Ministerstvo dopravy například v rámci projektu modernizace odstavného nádraží v Brně dodatečně schválilo vybudování myčky vagonů. Kontrolorům ale nepředložilo žádný doklad, který by prokazoval ekonomickou efektivnost a návratnost této investice.

„U kontrolovaných projektů se významně měnily jak finanční, tak časové parametry. NKÚ kontroloval celkem 12 projektů, v době kontroly bylo dokončeno 5 z nich. U všech pěti došlo oproti původním smlouvám k navýšení cen o 8 až 19 procent,“ konstatovala mluvčí NKÚ Olga Málková.

Nejvyšší kontrolní úřad
Zdroj: ISIFA, Lidové noviny/JINDRICH MYNARIK

„Myčku Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) postavila za 305,7 milionu korun. V roce 2011 ji pak pronajala soukromé společnosti za čtyři miliony korun za rok. Investiční náklady na postavení myčky by se tak bez započtení inflace a jejího opotřebení měly SŽDC vrátit za 75 let,“ uvedl NKÚ.

Nedostatky kontroloři zjistili i v zadávání veřejných zakázek. SŽDC u kontrolovaných projektů zadávala dodatečné stavební práce v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž by prokázala splnění všech zákonných podmínek. U jedné nadlimitní zakázky neoprávněně zkrátila lhůtu na podání nabídek.

Telefonát Olgy Málkové (zdroj: ČT24)