Německo se chystá k radikálnímu snížení podpory solární energie

Berlín – Němci příští rok patrně omezí subvence pro solární energii v mnohem větším rozsahu, než se čekalo. Agentuře Reuters to sdělily zdroje z německé vlády i samotného sektoru. Ukázalo se totiž, že instalace nových solárních panelů je v Německu opět na vzestupu, takže odvětví nebude potřebovat tak výraznou podporu. Celková instalovaná kapacita solární energie podle jednoho zdroje dosáhla jen za červen a červenec zhruba 1 250 megawattů, což je víc než za prvních pět měsíců tohoto roku.

Vláda předpokládala, že subvence příští rok sníží o devět procent. Vzhledem k tomu, že situace v odvětví se opět zlepšuje, subvence se podle zdrojů z vlády zřejmě sníží o 15 procent. Němci subvence postupně omezují každý rok.     

Subvence se poskytují ve formě takzvaných výkupních cen. To jsou de facto náklady, které se platí producentům energie z obnovitelných zdrojů, kam patří i solární energie. Tento způsob výroby energie je kvůli vysokým vstupním nákladům stále nerentabilní, subvence jsou tudíž pro firmy z tohoto odvětví životně důležité.

Vlády subvence poskytují ve snaze omezit produkci z tradičních fosilních zdrojů, které jsou škodlivé vůči životnímu prostředí. Většina vlád chce subvence poskytovat do té doby, než budou solární panely a další zdroje energie z obnovitelných zdrojů konkurenceschopné. Ceny solárních panelů se v posledních letech snižují o desítky procent. 

Německá vláda chtěla subvence snížit i v červenci, od záměru ale ustoupila, když se ukázalo, že instalace solárních panelů od začátku roku prudce klesla.

Solární energetika
Zdroj: ČT24