Německá piva obsahují stopy rakovinotvorného herbicidu, bezprostředně ale zdraví neohrozí

Nejprodávanější německá piva obsahují stopy herbicidu glyfosát, který podle Světové zdravotnické organizace (WHO) může způsobovat rakovinu. Oznámil to Mnichovský institut pro životní prostředí, což je nevládní organizace zaměřená na boj proti geneticky modifikovaným potravinám. Podle německých úřadů však spotřebitelům nehrozí při konzumaci piva, v němž byla látka objevena, žádné nebezpečí.

Podle institutu se herbicid objevil ve všech 14 nejprodávanějších pivech na německém trhu. Největší koncentrace byla ve výrobcích pivovaru Hasseröder, kde dosahovala 29,74 mikrogramu na litr, nejnižší u produkce pivovaru Augustiner, kde koncentrace byla 0,46 mikrogramu na litr. Pro pitnou vodu je přitom maximální hranice pro přítomnost glyfosátu 0,1 mikrogramu na litr, pro pivo žádná norma stanovena není.

Podle institutu se mohl glyfosát dostat do piva z ječmene, pšenice nebo chmelu, které byly herbicidem ošetřeny. To považují za pravděpodobné i německé úřady, které zároveň upozorňují, že glyfosát patří mezi povolené prostředky používané v zemědělství. Německé úřady také uvedly, že i přes přítomnost herbicidu nehrozí konzumentům piva žádné nebezpečí.

Aby člověk přijal takové množství glyfosátu, které by mělo vliv na jeho zdraví, musel by za jeden den vypít 1000 litrů piva.
Spolkový úřad pro vyhodnocování rizik

WHO loni zařadila glyfosát na seznam takzvaných „lehčích“ karcinogenů, tedy látek, které mohou způsobovat rakovinu, neexistují ale pro to prokazatelné důkazy. Úřad Evropské unie pro bezpečnost potravin naopak dospěl k názoru, že je velmi nepravděpodobné, že by glyfosát rakovinu způsoboval.