Německá biovejce obsahovala jed podobný dioxinu

Berlín - Kontrola západoněmecké farmy odhalila v tamních biovejcích nadlimitní množství jedovaté látky polychlorovaný bifenyl (PCB). Tato látka je chemicky příbuzná rakovinotvornému dioxinu, jehož výskyt v krmivu, vejcích a vepřovém mase otřásl německým zemědělstvím na počátku loňského roku. Nyní se šetří, jak se nebezpečná látka do biovajec dostala. Farma v Severním Porýní-Vestfálsku chovající 25 000 nosnic a dodávající vejce hlavně do supermarketů byla uzavřena.

Množství PCB ve vejcích překročilo podle dnešního oznámení zemského ministerstva pro ochranu spotřebitelů až šestinásobně povolenou hranici. Závadná vejce pocházela ze dvou z celkem čtyř hal západoněmeckého bioproducenta, kterého úřady blíže nespecifikovaly. Poslední dodávka byla ze 7. března s minimální trvanlivostí do 31. března.

Předvelikonoční rozruch

Před blížícími se Velikonocemi vyvolal nový případ výskytu jedovaté látky ve vejcích v Německu rozruch. Ministerstvo v Düsseldorfu však ujistilo, že se jedná o ojedinělý případ. Nyní se zkoumá, jak se tato látka do biovajec dostala. Loni bylo na vině kontaminované krmivo. Testy krmení používaného postiženou farmou ale dopadly negativně. Nyní se čeká ještě na výsledek zkoušek staršího krmiva od jistého dolnosaského dodavatele, který by měl být znám do pátku.

Spotřebitelům ani při konzumaci většího množství zamořených vajec akutní nebezpečí nehrozí, jak ubezpečily německé úřady. Poškození zdraví by podle nich mohla způsobit pouze častá a dlouhodobá konzumace kontaminovaných potravin. Vystavení organismu velkému množství PCB může vyvolat poruchy imunitního systému, onemocnění kůže, dýchacího a trávicího systému nebo i rakovinné bujení.

Kontrola vajec
Zdroj: Joern Pollex/ISIFA/Getty Images

Ještě dnes hodlá düsseldorfské ministerstvo pro ochranu spotřebitelů zveřejnit na internetu čísla šarží potenciálně závadných biovajec, aby je zákazníci mohli vrátit, pokud je ještě nesnědli. Úřad chce také zjistit, proč byl o nálezu nebezpečné látky ve vejcích informován až s dvoutýdenním zpožděním. Výsledky prvního pozitivního testu byly podle něj známy už v polovině března, zalarmován byl však až po druhé zkoušce.