Kontroloři nezjistili u Temelína žádné vážné nedostatky

Temelín - Mezinárodní prověrka Jaderné elektrárny Temelín je u konce. Jaderná elektrárna je podle kontrolorů provozována v souladu s mezinárodními kritérii a nemá žádné zásadní nedostatky. Kontrola v režii expertů z Mezinárodní agentury pro atomovou energii byla šestadvacátou od zahájení provozu elektrárny.

Takzvanou misi OSART na jihočeskou elektrárnu vyslala vídeňská agentura na základě požadavku české vlády. Jejímu vedení experti předali 11 návrhů na vylepšení práce. Šest dobrých zkušeností může sloužit za vzor ostatním elektrárnám. Z předběžných výsledků například vyplynulo, že Temelín by mohl zavést některé nové praktiky třeba v řízení prací v kontrolovaném pásmu.

„Prověrka splnila naše očekávání. Jsou o předávání zkušeností v jaderném průmyslu. Doporučení neznamenají, že něco děláme špatně. Je to o tom, jak věci dělat lépe,“ prohlásil ředitel elektrárny Miloš Štěpanovský. „Končíme pětiletý projekt zlepšování elektrárny (B15T) a připravujeme nový střednědobý plán dalšího rozvoje. Závěry prověrky jsou pro nás cenné a do tohoto plánu je promítneme,“ řekl.

Na osm oblastí temelínské elektrárny si posvítili kontroloři z osmi zemí. „Kontrolovali organizaci a řízení, provoz, údržbu, technickou podporu, zpětnou vazbu, chemii, radiační ochranu a řízení havárií,“ uvedl na začátku měsíce mluvčí elektrárny Marek Sviták. Tým expertů byl vybaven více než třísetstránkovým materiálem o stavu elektrárny. V Temelíně se přes dva týdny pohyboval mezi pracovníky a monitoruje provoz a jeho dokumentaci.

Zjištěné poznatky odborníci porovnali se standardy jiných elektráren a s kritérii Mezinárodní agentury pro atomovou energii. „Vedle kontroly plnění mezinárodních standardů je smyslem těchto prověrek i předávání zkušeností mezi provozovateli jaderných elektráren po celém světě a neustálý posun úrovně jejich bezpečnosti,“ sdělil ředitel elektrárny Temelín Miloš Štěpanovský. Pro temelínskou elektrárnu jde od jejího spuštění o šestadvacátou mezinárodní prověrku.

Temelín zveřejní výsledky další kontroly (zdroj: ČT24)
Vydáno pod