Investiční pobídky čekají změny. Místo montoven mají být pro technologická centra

Státní investiční pobídky by měly místo montovnám nově směřovat hlavně na podporu vzniku či rozšíření technologických center a center strategických služeb. Zvýhodněny mají být také malé a střední firmy. Podniky mají podporu dostat jen tehdy, pokud jejich zaměstnanci budou brát alespoň průměrnou mzdu v kraji. Návrh ministerstva průmyslu a obchodu schválila vláda, o osudu materiálu nicméně rozhodne až kabinet, který vzejde z voleb.

Nový systém pobídek má posunout Česko k rychlejšímu ekonomickému růstu. Nyní tvoří více než 90 procent žádostí o pobídky ty z oblasti výroby. O podporu na vznik či rozšíření technologických center a strategických služeb požádalo totiž od roku 2012 do konce roku 2016 jen 25 subjektů.

„Nový systém investičních pobídek by se měl proto soustředit zejména na projekty, jako jsou strategické služby a technologická centra, která se vyznačují vysokým podílem vzdělané pracovní síly a kde lze předpokládat, že přidaná hodnota bude ve větší míře realizována přímo v naší zemi,“ uvádí materiál.

Technologická centra nyní nejčastěji čerpají jako podporu slevu na dani z příjmů, ta však není příliš motivující. Dotační formy podpory jsou dostupné jen pro velké investice nad 200 milionů korun nebo pro ty v okresech s vysokou nezaměstnaností.

Počet nových míst jako podmínka se má zmírnit

Návrh počítá se zavedením poskytování hmotné podpory nových pracovních míst pro zmíněná centra v celém Česku kromě Prahy. Mohlo by jít například o příspěvek 200 tisíc korun na nového zaměstnance. Hmotná podpora dlouhodobého majetku pro strategická technologická centra by měla být podle návrhu zvýšena až na 20 procent způsobilých nákladů, nyní to je deset procent.

„V současné době je u strategických technologických center podmínkou vytvoření sto nových pracovních míst. Tato podmínka je však značně limitující, proto lze zvážit snížení minimálního počtu nových pracovních míst u tohoto typu investice na 70,“ uvádí materiál.

Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhuje také jako vstupní podmínku pro podporu zavedení minimální výše vyplácených mezd zaměstnancům. Ta by měla být odvozena od průměrné mzdy v kraji. Podpora má také nově směřovat malým a středním firmám. V roce 2016 jim šlo 16,7 procenta ze všech vydaných rozhodnutí o příslibu investiční pobídky.

Příslib investiční pobídky od státu získalo v letošním prvním pololetí 42 projektů. Celková výše pobídek dosáhla 6,3 miliardy korun. Stát tak podpořil investice v souhrnné výši 26,6 miliardy korun. Počet nových pracovních míst, které by firmy měly v budoucnu vytvořit, dosáhl 4767, vyplývá z údajů CzechInvestu.

Od července 2014 je podle rozhodnutí Evropské komise maximální míra veřejné podpory v českých regionech pro velké podniky snížena ze 40 na 25 procent. Ty přitom tvoří většinu žadatelů. V případě středních podniků se podpora snížila z 50 na 35 procent a u malých z 60 na 45 procent. CzechInvest v září uvedl, že se již více orientuje na investice s vyšší přidanou hodnotou. Poměr těchto investic za uplynulé tři roky vzrostl z 11 na 25 procent.