Investic s vyšší přidanou hodnotou přibývá, ale pomalu. Loni to byl Siemens i výroba vakcín proti obrně

Více než 65 miliard korun plánují investovat v Česku zahraniční a tuzemské firmy. Každý třetí investiční záměr z těch, co loni dojednala agentura CzechInvest, je pak takzvaným projektem vysoce technologicky orientovaným nebo navázaným na výzkumně-vývojové aktivity. Podobné investice s vyšší přidanou hodnotou by mohl stát v budoucnu lákat výhodnějšími pobídkami.

„Do Česka už nebudou přicházet noví investoři v takové míře, jak jsme tomu byli v minulosti zvyklí. Čistě výrobní aktivity, které nejsou příliš technologicky náročné, už nejsme schopni v takové míře absorbovat. Zároveň daleko víc stojíme o high-tech investice,“ uvedla generální ředitelka CzechInvestu Silvana Jirotková.

Podle ní se procento investic s vyšší přidanou hodnotou v průběhu posledních let pomalu zvedá, teď se to týká až třiceti procent.

„Že se podíl nezvedá tak rychle, jak bychom si představovali, je dáno i tím, že tady stále máme systém investičních pobídek, který historicky nepreferuje investice s vyšší přidanou hodnotou. To by se mělo změnit a od příštího roku by už měl být v platnosti zákon, který to zohledňuje,“ podotkla s tím, že dotyčná novela je už téměř na vládě. Stát tak podle ní bude motivovat firmy výhodnějšími investičními pobídkami k technologicky náročnějším a výzkumně-vývojovým investicím. 

Z loni dojednaných investic se 80 týkalo expanzí podniků, které v Česku již působí, nových investičních projektů do Česka zamířilo 26. Nejvíc zahraničních investičních záměrů přijde z Německa, a to v hodnotě 23,8 miliardy korun, dále ze Spojených států amerických (jejich hodnota dosahuje 2,6 miliardy korun) a Japonska (čtyři miliardy korun). 

Největším dojednaným investičním záměrem je expanze firmy Siemens. V nadcházejících letech společnost rozšíří a zmodernizuje pobočky ve Středočeském, Moravskoslezském, Olomouckém, Královéhradeckém, Jihomoravském a Ústeckém kraji. Součástí investice ve výši sedmi miliard korun je vývojové centrum v Ostravě. Tato investice podle CzechInvestu splňuje definici high-tech projektu.

  • Nejvíc investičních projektů směřuje do Jihomoravského kraje, Ústeckého kraje a do středních Čech. Oborově spadá nejvíce investic do kovodělného a kovozpracujícího průmyslu, výroby dopravních prostředků a IT a vývoje softwaru.

Stejnou charakteristiku splňuje druhý největší projekt. Společnost Praha Vaccines investuje v Říčanech ve Středočeském kraji do rozšíření výroby vakcín proti infekčním nemocem, zejména obrně, celkem 2,5 miliardy korun. Mezi další velké investice patří rozšíření výroby mraženého pečiva společnosti La Lorraine v Kladně či expanze firmy OP papírna v Šumperku.

Pobídky za loňský rok přesahují deset miliard

Příslib investiční pobídky od státu získalo loni 83 investorských projektů. Celková výše pobídek dosáhla 10,7 miliardy korun. Letos jde zatím o 29 projektů, výše slíbených pobídek je 4,5 miliardy korun.

Jirotková: S novelou můžeme očekávat, že se podíl investic s vyšší přidanou hodnotou významně změní (zdroj: ČT24)

S chystanou novelou mají být pobídky směřovány nejen na projekty s vyšší přidanou hodnotou a na projekty spojené s tvorbou kvalifikovanějších pracovních míst, ale také by měly být snadněji dostupné pro malé a střední firmy.

„Na pobídky snáze dosáhnou ty investiční záměry, které budou spolupracovat s výzkumnou organizací nebo vysokou školou a zaměstnají určitý podíl zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním,“ dodala Jirotková.