Dia potraviny - jedna velká fáma

Každý větší supermarket má svůj „dia koutek“, tedy úsek regálů, který je na první pohled plný potravin určených diabetikům. Najdeme v něm různé sušenky, čokolády, marmelády, trvanlivé pečivo, směsi na pečení, vitamíny a další potraviny. Když se podíváme blíže, zjistíme, že na obalech se vyskytují texty jako „vhodné pro diabetiky“, „slazeno fruktózou“ anebo už v samotném názvu výrobku se objevuje slovo „dia“.

Dia a co zákon

Diabetes neboli cukrovka je nemoc, která se dělí na diebetes prvního typu (nemocný musí užívat inzulin) a cukrovku druhého typu, která se léčí léky a zejména správnou dietou. U obou typů cukrovkářů ale platí, že by se měli stravovat podle zásad správné výživy, měli by si hlídat příjem sacharidů a diabetik druhého typu by měl důsledně dodržovat redukční režim. V tomto smyslu je i lékaři vzdělávají.

Dalo by se předpokládat, že potraviny z dia koutků podléhají nějakým pravidlům. Kupodivu je to ale zcela obráceně. Do roku 2012 tyto potraviny v legislativě sice existovaly, ale nikdo už nedefinoval, co musí nebo nesmí obsahovat. „Při novelizaci v r. 2012 byla výše uvedená kategorie potravin pro diabetiky z vyhlášky autorem vyňata. Důvodem bylo, že osoby s diagnostikovaným diabetem by si měly vybírat zdravou stravu a měly být schopny si vybírat vhodné potraviny v rámci nabídky běžných potravin,“ vysvětluje Pavel Kopřiva, mluvčí Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

Sdružování potravin do tzv. dia koutků je tedy čistě marketingový tah obchodníků a vlastně i potraviny samotné, které evokují dojem, že jsou pro diabetiky to nejlepší, jsou spíš trochu klam. Označení dia nebo vhodné pro diabetiky v legislativě totiž rovněž neexistuje. Jediné definované označení je u potravin s nápisem slazeno fruktózou. „Zde platí, že fruktóza musí být v potravině v deklarovaném množství a případnou přítomnost jiných sladidel musí výrobce uvést na obalu,“ dodává Kopřiva.

Výhody dia potravin - téměř žádné

V čem je tedy rozdíl mezi potravinami z dia koutků a těmi „normálními“? Skoro v ničem. Obvykle je jen sacharóza, tedy druh cukru, nahrazena jiným sladidlem. „Pokud se jedná o sladidlo neenergetické a potravina tak má nižší obsah cukru a energie oproti běžným potravinám, dá se to považovat za výhodu. Na druhou stranu je často použito sladidlo energetické a 'dia' potravina se neliší obsahem energie od těch běžných. Může mít dokonce i velký obsah tuku o nevhodném složení mastných kyselin. Riziko těchto potravin spočívá zejména v tom, že mnozí pacienti se domnívají, že je mohou konzumovat v neomezeném množství, bez ohledu na stanovenou dietu,“ vysvětluje doc. Pavel Dlouhý z Ústavu výživy 3. lékařské fakulty UK. Ani nahrazení sacharózy fruktózou diabetika nespasí, i tady platí, že by jí měl konzumovat jen omezené množství.

„Diabetik, zejména diabetik druhého typu, by měl mít menší energetický příjem, měl by mít relativní limit sacharidů, měl by mít co možná nejkvalitnější tuky a obecně jeho energetický příjem musí odpovídat tendenci redukovat hmotnost, to bohužel, zejména u různých sladkostí, které jsou pro diabetiky, vůbec neodpovídá tomuto přání,“ zdůrazňuje Prof. MUDr. Michal Anděl, Přednosta Ústavu výživy 3. lékařské fakulty UK.

„Dia vitamíny“

Kapitolou samou o sobě jsou různé vitamíny, čaje a volně prodejné pilulky s označením „vhodné pro diabetiky“ nebo obsahující v názvu slovíčko „dia“. Najdeme je jak v dia koutcích supermarketů, tak v lékárnách. Jedná se o tzv. doplňky stravy. Jak už ze samotného názvu vyplývá, nejde o léky, ale o potraviny – to znamená, že před uvedením na trh nejsou nějakým způsobem schvalovány. Nemusí probíhat ani žádná analýza, nikdo neověřuje, jestli skutečně obsahují to, co mají, anebo jestli naopak náhodou neobsahují něco, co nemají. Od roku 2009 alespoň existuje seznam tzv. zdravotních tvrzení, ve kterých je definováno, co které tvrzení znamená, a výrobce musí prokázat, že takové tvrzení je pravdivé.

Zajímavé ale je, že výrobci si u produktů určených diabetikům s legislativou hlavu moc nelámou. „Použití slova dia není povoleno, nelze ho používat, považuje se za matení spotřebitele a stejně tak by nemělo být používáno ani označení výživových doplňků pro diabetiky. Pokud používá výrobce doplňků stravy nějaká tvrzení o blahodárných účincích, potom může používat jen tvrzení schválená Evropskou komisí a posouzená EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin),“ upozornila Ing. Daniela Winklerová, vedoucí oddělení pro speciální potraviny ze Státního zdravotního ústavu.

Kontrolu dodržování této legislativy má na starosti Státní a zemědělská potravinářská inspekce, která provádí kontroly buď sama, nebo na podnět spotřebitelů. Soudě podle počtu prodávaných doplňků stravy označených těmito nepovolenými názvy to ale vypadá, že kontrolám se v tomto směru SZPI moc nevěnuje.

Na druhou stranu nutno zdůraznit, že užívání takových doplňků stravy nikomu neublíží. Je to něco podobného, jako kdyby výrobce napsal na deštník, že je vhodný pro diabetiky. Může ho používat stejně tak diabetik jako zdravý člověk, akorát že od cukrovky nikomu nepomůže.

Jak se v tom vyznat?

Jediným doporučením pro diabetiky je, držet se svého dietního plánu, který jim doporučil lékař. „Tento dietní plán stanoví denní příjem energie, sacharidů, tuků, případně bílkovin a dalších nutrientů. Je třeba zdůraznit, že veškeré potraviny je nezbytné konzumovat v rámci daného dietního plánu. Aby se do mantinelů svého dietního plánu vešel, musí nemocný logicky omezit konzumaci některých potravin, zejména bohatých na cukry a určité druhy tuků (oplatky, dorty, čokoládu, džemy, uzeniny, tučné maso, tučné mléko a mléčné výrobky, máslo). Absolutně zakázané nejsou téměř žádné potraviny – tzn. i nemocný diabetem 2. typu si může dát zákusek, ale v omezeném množství a za podmínky, že konzumaci ostatních potravin a pokrmů upraví tak, aby nepřekročil svůj denní limit pro energii, sacharidy atd.,“ dodává doc. Dlouhý.