Českým firmám pomáhá na arabských trzích Česko-arabská podnikatelská rada

Praha - V Česku začala pracovat Česko-arabská podnikatelská rada, která má pomáhat českým podnikatelům prosadit se na arabském trhu. Zejména malé a střední firmy mají obrovský nevyužitý potenciál proniknout na tyto trhy. České podniky se orientují na trh Evropské unie a zájem o Blízký východ je malý. České firmy má na tyto trhy přivést nově vzniklá podnikatelská rada. Finanční situace arabských zemí se totiž výrazně zlepšuje v důsledku růstu cen ropy.

Česko-arabská obchodní komora, která původně podporovala ekonomické a obchodní kontakty, skončila poté, co jí arabská strana odřekla podporu a odvolala tajemníka komory. Arabská strana poté navrhla, aby hospodářská komora a svaz průmyslu vytvořily novou základnu, která by původní obchodní komoru nahradila.

„Pro české podnikatele je Česko-arabská podnikatelská rada důležitým nástrojem. Nejen kvůli tomu, že pro české podnikatele byl arabský trh vždycky velmi důležitý a zajímavý, ale i z pohledu našeho členství v Evropské unii jsou středomoří a Blízký východ prioritní oblasti. Je tedy třeba, aby naše firmy nezůstaly stranou a mohly se aktivně zapojit do rozvoje obchodních kontaktů mezi EU a Blízkým východem,“ zdůraznil Ivan Voleš, zástupce tajemníka Hospodářské komory České republiky a člen představenstva Česko-arabské podnikatelské rady.

Pomoc rady spočívá v poskytování kontaktů a informací. Pro firmy už zavedené na arabském trhu rada poskytuje služby lobbistického charakteru, jako například netarifní překážky obchodu, víza nebo pomoc při investicích. Pro nové firmy, které se teprve snaží do arabských zemí proniknout, jsou to především informace důležité pro tento specifický trh. Firmám je také nabízena účast na veletrzích. Šanci uspět mají firmy především z oblastí potravin, léků, zdravotnické techniky a vodárenství. 

„Zavedené firmy chápou členství v Česko-arabské obchodní radě jako prestižní záležitost, protože tato nová platforma je zastřešena dvěma nejvýznamnějšími podnikatelskými organizacemi, hospodářskou komorou a svazem průmyslu,“ uzavřel Voleš.

Investice českých podniků podpořil i premiér Mirek Topolánek svou nedávou cestou po Spojených arabských emirátech.

Vydáno pod