Česko je stále zajímavější pro podnikání

Praha – Americká obchodní komora považuje Česko za stále zajímavější místo pro podnikání. Zejména dopravní a energetickou infrastrukturou a také zlepšující se vymahatelností práva se podle ní republika přibližuje západoevropským zemím. Jednou z největších předností Česka jsou podle amerických analytiků zdravé banky, jejichž kontrolní mechanismy dávají za vzor okolním státům. Naopak hodně chybí Česku především v oblasti školství, vědy a výzkumu.

Problém s nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil v Česku je relativní. Podle výkonného ředitele Americké obchodní komory Westona Staceyho je ve středoevropských poměrech konkurenceschopná, ale horší je to ve srovnání se starými zeměmi Evropské unie. „Je potřeba, aby se stát začal věnovat víc vzdělávání obecně, to znamená výzkumu, vývoji, školství - a to na všech stupních,“ komentoval tvrzení komory hlavní ekonom Raiffeisen bank Pavel Mertlík.

Odborníci z komory AmCham také varují před velkou energetickou náročností tuzemského průmyslu, která může být problematická navzdory dobré infrastruktuře. Zpráva se také zmiňuje o řídkém využívání obnovitelných zdrojů.

Kritiku si vysloužil i veřejný sektor za pomalé reformy. „Náš penzijní systém je v současnosti střednědobě stabilizován. Platí to pro období následujících tří až čtyř let. V polovině příští dekády už začnou být citelně znát problémy,“ uvedl Pavel Mertlík.

Celkově podle Americké obchodní komory přestává být Česko z podnikatelského hlediska součástí nejisté střední Evropy a stále více se přibližuje starým zemím Evropské unie.

Vydáno pod