Českému exportu mohou pomoci krajani v zahraničí

Praha - Malé a střední firmy, které si chtějí usnadnit vstup na mezinárodní trhy, mohou odedneška využívat novou službu, nazvanou ŽIJEME V ZAHRANIČÍ.cz. Projekt dává českým podnikatelům k dispozici síť kontaktů, která jim pomůže efektivně prověřit exportní příležitosti nebo posílit jejich stávající obchodní pozici v zahraničí.

„Naše služba je alternativou ke klasickým proexportním aktivitám, které jsou často zdlouhavé a vyžadují velkou byrokracii. Naproti tomu náš projekt je velmi rychlý,“ řekla ředitelka projektu Jana Bábíková.

Menší vývozci mohou využít již 640 kontaktů v 86 zemích. Služba současně nabízí českým občanům žijícím v cizině možnost přivýdělku. „Díky takto získaným kontaktům se podnikatelé snáze vypořádají například s nedostatkem obchodních styků na lokální úrovni, s neznalostí místního jazyka u netradičních destinací, nízkou informovaností o ekonomickém potenciálu dané země a podobně,“ vysvětlila Babíková.  

Při podnikání jsou nejdůležitější osobní kontakty

„Náš průzkum ukázal, že nedostatek lokálních kontaktů považuje za problém 67,2 procenta dotázaných firem,“ dodal Miloš Rybáček ze společnosti IBRS, která šetření realizovala. Průzkum mezi skoro 700 firmami také ukázal, že nejvíc se podnikatelům při podpoře exportu osvědčil osobní kontakt a využití místních partnerů. 

Firmy, které mají o službu zájem, se mohou zaregistrovat na webu www.zijemevzahranici.cz, kde dostanou možnost prezentovat svoji společnost a exportní produkty Čechům či lidem s českými kořeny v zahraničí. „Během velmi krátké doby mohou zájemci obdržet přehled o stávající konkurenci, rozeslat své nabídky přímo v dané zemi lokální poštou, telefonicky kontaktovat potenciální zákazníky či zřídit a dohodnout správu vašeho e-shopu v dané zemi. Zahraniční kontakty je možné do budoucna využít pro provizní prodej či založení společné firmy v zahraničí,“ dodala Bábíková.  

Rozhovor s Janou Babíkovou (zdroj: ČT24)

Servis v oblasti překladů, pomoc s administrativou

Projekt Žijeme v zahraničí.cz využijí i lidé žijící v cizině, kteří mají zájem nabídnout své služby českým exportérům. V zahraničí žije dlouhodobě zhruba 200 tisíc Čechů, kterým projekt nabízí odrazový můstek k rozvoji podnikání nebo přivýdělku. Jde například o servis v oblasti překladů, administrativy, pomoc při organizaci zahraničních veletrhů, zajišťování průzkumů trhu nebo spolupráci při zakládání obchodního zastoupení v zahraničí. 

Projekt vznikl pod záštitou náměstka ministra zahraničních věcí Tomáše Duba. „Jsem přesvědčen, že tento projekt je velice důležitý pro rozvoj a podporu českého exportu a expanzi na zahraniční trhy. Portál bude jistě také dobrým pomocníkem našim občanům, firmám, ale i krajanům dlouhodobě žijícím mimo Českou republiku,“ uvedl Dub. 

Vydáno pod