Češi se bojí o práci, ale stěhovat se kvůli ní nechtějí

Praha - Tři pětiny Čechů v aktivním věku se bojí, že by mohli přijít o práci. Přesto by v takovém případě mnohem raději pracovali mimo svůj obor nebo za nižší mzdu, než aby se za prací stěhovali. Podle dubnového průzkumu agentury STEM by pracovní migrace nevadila jen dvěma pětinám dotázaných.

STEM provedl průzkum v době od 31. března do 6. dubna a informace čerpal z odpovědí 965 respondentů, mezi nimiž nebyli důchodci. V porovnání s předchozím šetřením se nynější výsledky výrazně nezměnily.

O místo se nejčastěji bojí lidé se základním vzděláním nebo vyučení, a to shodně 68 procent. Strach ze ztráty zaměstnání nicméně pociťuje také 38 procent vysokoškoláků. Obavy přitom mají spíše starší lidé a obyvatelé v krajích s vyšší mírou nezaměstnanosti, jako je například Moravskoslezský kraj nebo Karlovarský kraj.

Podle analytiků se za poslední roky nezměnil způsob, jakým se Češi chtějí bránit ztrátě zaměstnání. Velká část populace, konkrétně 88 procent, je ochotna v případě, že by jim hrozila nezaměstnanost, pracovat mimo svůj obor. Zhruba tři čtvrtiny lidí jsou ochotny pracovat za nižší mzdu a 36 procent Čechů uvedlo, že by se dokázali za prací přestěhovat. To je únosnější spíše pro muže, mladší lidi a pro ty, kteří se nestarají o dítě.

Ochotu pracovat mimo svou profesi, přijmout zaměstnání s horším výdělkem a ochotu stěhovat se za prací ovlivňuje osobní pocit, že člověku ztráta zaměstnání hrozí. Ani akutní obavy ze ztráty práce ale většinu Čechů nepřesvědčí, že by se měli stěhovat do jiného kraje, uvádí STEM.