Brusel dal Česku stopku na dotace na projekty za 568 milionů korun

Vzkaz Evropské komise je podle serveru Neovlivní.cz jasný – Česko má v zakázce na monitorovací systém evropských fondů chyby, proto mu Brusel pozastavil čerpání dotací na projekty za 568 milionů korun. Na chyby monitorovacího systému, který spadá pod ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), přitom už před časem upozornil resort financí.

Přerušení toku evropských peněz se podle serveru týká Operačního programu Technická pomoc, který zajišťuje technickou podporu pro ostatní operační programy, a například i zajištění publicity evropských fondů. Šéfka MMR Karla Šlechtová (za ANO) serveru sdělila, že audit se týká projektů o celkovém objemu 568 milionů.

Zprávu o pozastavení dotací dostalo Česko 14. října prostřednictvím dopisu od generálního ředitele pro regionální politiku Evropské komise Waltera Deffaa. Z dopisu podle Neovlivní.cz vyplývá, že se komise přiklonila na stranu auditorů ministerstva financí, podle nichž tendr na monitorovací systém provázelo množství závažných chyb.

Auditoři z financí v závěrečné zprávě poslané do Bruselu mimo jiné tvrdí, že zakázka byla vyhlášena jinak, než jak schválila vláda. Vítězný uchazeč byl podle auditu zvýhodněn, protože nesplnil kvalifikační předpoklady. Také hodnocení nabídek prý bylo netransparentní a nepřezkoumatelné. Audit také kritizoval to, že náklady na každoroční servis monitorovací aplikace jsou dvojnásobné než samotné její pořízení.

Nikdo neví, co teď bude

Auditoři navrhli korekce, tedy snížení evropského podílu na proplácení projektu. Šlechtová novinářům z Neovlivní.cz řekla, že navržené korekce jsou od 25 do 100 procent, ale podle ní je nyní diskutabilní, co nakonec MMR s auditním orgánem na základě dopisu Evropské komise dojedná.

Šlechtová se už dříve proti auditu ministerstva financí důrazně ohradila. Označila ho za neprofesionální a opřený o spekulace. Monitorovací systém evropských fondů pro období 2014–2020, který nahrazuje nynější tři rozdílné systémy řízené třemi ministerstvy a centrální zastřešující systém, je pro čerpání peněz z fondů EU klíčový. Prostřednictvím něj budou řídicí orgány jednotlivých operačních programů vyhlašovat výzvy k předkládání žádostí a přijímat konkrétní projekty.

Vydáno pod