Banky i spořitelny odvedou letos na pojištění vkladů a řešení krize 3,8 miliardy

Do Garančního systému finančního trhu odvedou letos banky, záložny a stavební spořitelny o 721 milionů korun méně než v loňském roce. Celkem 3,838 miliardy se ale nově rozdělí mezi Fond pojištění vkladů a Fond pro řešení krize. Částka je menší i proto, že Fond pojištění vkladů již dosáhl minimální cílové úrovně stanovené evropskou regulací.

Garanční systém finančního trhu byl původně jenom Fondem pojištění vkladů. Od letoška se ale přeměnil a spravuje i peníze ve Fondu pro řešení krize, jehož vznik zákonodárci schválili loni. Peníze ve fondu jsou použitelné pro případné budoucí řešení krizí finančních institucí.

Do Fondu řešení krize mají letos finanční instituce odvést 2,96 miliardy korun, zatímco na pojištění vkladů půjde 880 milionů korun. Původně do Fondu pojištění vkladů odváděly banky a spořitelny ročně několik miliard, kvůli vytvoření druhého fondu byl ale podíl snížen.

V minulém roce do systému pojištění vkladů banky odváděly fixně 0,04 procenta, stavební spořitelny 0,02 procenta a družstevní záložny 0,08 procenta z celkového objemu vkladů. Od 1. ledna 2016 odvody vypočítává a stanoví jednotlivým institucím Česká národní banka na základě vypočtené rizikové váhy. Pravidla výpočtu jsou rozdílná pro jednotlivé fondy.

„V celkovém součtu finanční instituce do obou nově vytvořených fondů odvádějí méně než v loňském roce. To je zapříčiněno zejména tím, že Fond pojištění vkladů již dosáhl minimální cílové úrovně stanovené evropskou regulací,“ uvedla výkonná ředitelka garančního systému Renáta Kadlecová. Objem peněz ve Fondu pojištění vkladů představuje 0,8 procenta objemu pojištěných vkladů, tedy 16 miliard korun.

Fond pro řešení krize by měl být naplněn v roce 2024

Cílová částka Fondu pro řešení krize je stanovena na jedno procento objemu pojištěných vkladů (předpoklad je 25 miliard korun v cílovém roce). K naplnění tohoto fondu by mělo dojít do konce roku 2024, celkové příspěvky mají činit necelé tři miliardy korun ročně.

„Pro finanční instituce jsou odvody do Garančního systému zátěží snižující jejich ziskovost. Vzhledem k vysoké ziskovosti českých bank jsou tyto náklady pro akcionáře sice nepříjemné, ale snesitelné,“ řekl ekonom společnosti Deloitte David Marek. Nicméně jde podle něj o daň za posílení stability celého sektoru a omezení morálního hazardu.

Peníze do Fondu pojištění vkladů jsou odváděny pouze jednou ročně, do 30. června, a to z vkladů podléhajících pojištění. Jednou ročně jsou také odváděny příspěvky do Fondu pro řešení krize. Jejich výši stanoví ČNB pro každou finanční instituci nejpozději do 1. května.

Vydáno pod