Autem do zahraničí, jak na to radí ÚAMK

Praha - Příprava, itinerář, znalost cílové země a jejích požadavků, cestovní pojištění, plná moc od majitele vypůjčeného vozidla, znalost finanční náročnosti cesty, ale třeba i hračky pro děti. A taky pozor na přetíženost auta, za tu se tvrdě platí.

Důležitá je již příprava na cestu. U auta  je dobré projít preventivní prohlídkou, která vyloučí technické problémy. Stejně důležitá je ale i příprava řidiče. Vyplatí se předem prostudovat plánovanou trasu. Zde může hodně času i nervů ušetřit tzv. itinerář. Na webu je k dispozici několik programů, které najdou nejrychlejší, nejoptimálnější nebo nejzajímavější trasu do cílové stanice. Možností je také  navštívit ÚAMK, kde Vám odborníci na dopravní a turistické informace připraví nejen trasu, ale i doporučí, kde tankovat pohonné hmoty a tím ušetřit. Neméně důležité jsou i informace o cílové zemi - jaké v ní potřebujete doklady, jak je v ní zajištěna zdravotní péče, jaké jsou dopravní předpisy a jaké hrozí pokuty v případě spáchání dopravního přestupku apod. Většinu z nich se dozvíte na internetu (například na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí, nebo ÚAMK, kde je možné najít konkrétní zemi a zde i řadu informací o místní specifice).

Samozřejmostí by mělo být cestovní pojištění (úhrady léčebných výloh pro pobyt v zahraničí). S některými zeměmi má ČR smlouvu o poskytování bezplatné zdravotní péče. Jejich seznam najdete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví. Nezapomeňme také na řidičský průkaz, osvědčení o technickém průkazu, mezinárodní poznávací značka CZ a Zelenou kartu. Kdo jede vypůjčeným vozidlem, musí mít ověřenou plnou moc od majitele.

Důkladná příprava před cestou by měla obsahovat i vypracování finančního rozpočtu. V Evropě je jen málo zemí, které nevybírají poplatky za použití dálnic, tunelů, mostů nebo dokonce i průsmyků. Proto je nutné mít dostatečné množství finančních prostředků. To platí ve zvýšené míře například pro Chorvatsko, kde řada příležitostí odpočívat na ostrovech předpokládá využívání trajektů. Také v této oblasti je celá řada informačních zdrojů, mezi než patří i cestovní centrály některých zemí mající pobočky v Česku.

Těsně před odjezdem by měl řidič myslet i na další věci: v jakém oděvu a obuvi pojede nejen on, ale i posádka, zda má dostatek nápojů a jídla, zda má pro děti (jsou-li účastníky cesty) hračky na zabavení, jak rozloží zavazadla (zde by se vozidlo nemělo stát „těžkotonážníkem“, s nákladem přesahujícím obrysy vozidla, protože například v Rakousku může být pokuta za tento přestupek až 2 000 Euro), zda má správný tlak v pneumatikách, atd.