Za absolventy VŠ s podprůměrným platem zaplatí školné stát

Praha – Lídři vyjednávacích týmů dnes nastínili konkrétnější podobu chystaného školného. ODS, TOP 09 a VV se shodly, že jeho zavedení musí předcházet programy studentských grantů, půjček a spoření. Půjčka na školné bude mít charakter takzvaného odloženého školného. Absolvent ji začne splácet až ve chvíli, kdy dosáhne na průměrný plat. Pokud se tak nestane, zaplatí za něj školné stát. Zavedení školného se také bude týkat pouze studentů, kteří v době účinnosti zákona ještě na vysokých školách nebudou. Celý systém navíc doplní i prospěchová stipendia. Vybrané školné bude patřit k příjmům škol, nikoliv státu.

„Půjčku si bude možné vzít i na životní a studijní náklady,“ uvedl volební lídr ODS Petr Nečas. Půjčka na školné bude mít charakter takzvaného odloženého školného. Jeho výši by si měly určit školy samy. Stát ale stanoví horní limit 10 tisíc korun za semestr. Podle lídra Věcí veřejných Radka Johna tak mohou regulovat i zájem uchazečů. Tam, kde je o studium velký zájem, mohou školy nasadit školné na nejvyšší úroveň. Ty méně lákavé ale můžou po studentech chtít výrazně méně.

„Pokud absolvent nikdy nedosáhne na průměrný plat, půjčku za něj zaplatí stát,“ dodal Nečas. Zároveň upozornil, že pokud by někdo chtěl splácení obejít, půjde v takovém případě o daňový únik a vzhledem k výši školného za celou dobu studia i o trestný čin.

Podle předsedy Věcí veřejných Radka Johna se koaliční experti u školného inspirovali v Austrálii, kde tento model úspěšně funguje. Současných vysokoškoláků se ale zavedení školného nedotkne. Bude se týkat pouze studentů, kteří v době účinnosti zákona ještě na vysokých školách nebudou. Půjčky a granty na studijní a životní náklady budou dostupné i současným studentům vysokých škol. Na rozdíl od školného ale budou splatné už po skončení studia. „Chceme dospět k ekonomické samostatnosti vysokoškolských studentů,“ dodal Nečas.

Schwarzenberg: Platy lékařů a učitelů jsou prachmizerné

Řada absolventů ale na průměrný plat dosáhne až po několika letech, někteří vůbec. Problémy mají především mladí učitelé a lékaři. Předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg připustil, že jejich platy „jsou prachmizerné“, za současného stavu financí jim ale podle něj nikdo nemůže slibovat přidání platů. „Nejprve musíme dát státní finance do pořádku, pak teprve přidat těm, kteří to potřebují,“ dodal Karel Schwarzenberg.

Školští experti navrhují pro žáky ZŠ srovnávací zkoušky

Školští vyjednavači ODS, TOP 09 a VV uvažují také o tom, že by žáci základních škol absolvovali dvakrát srovnávací zkoušky. O tom, zda budou studenti středních škol skládat státní maturitu už v příští rok, by měla vláda rozhodnout už v létě. Vyjednavači se podle člena komise za ODS Jiřího Pospíšila blíží konečnému textu. Na základních bodech budoucího programu je nyní podle něho shoda. Konkrétní text by mohl být připraven a schválen příští týden ve středu. „Už nám v podstatě nezůstala žádná konfliktní témata,“ řekl vyjednavač TOP 09 Jan Vitula. Shoda panuje ve školství podle něho nad několika desítkami bodů. Podle Josefa Dobeše z Věcí veřejných ale skupina jedná i o vědě, výzkumu, kultuře a sportu a závěr příští týden patrně nebude.

Podle úvah vyjednavačů by podle Pospíšila skládali srovnávací zkoušky žáci 5. a 9. ročníků základních škol. Mohla by se díky nim porovnat kvalita škol. Posílit by se měla role školních psychologů a měli by se lépe zaplatit nastupující učitelé. „Je samozřejmě otázkou, nakolik toto bude prosaditelné ve chvíli, kdy stát bude mít ekonomické problémy,“ podotkl Pospíšil a dodal, že by se mělo jednat o trend.

O tom, zda začne státní maturita už příští rok, jak stojí v zákoně, by měla vláda podle Pospíšila rozhodnout ještě v létě před podzimní generální zkouškou. Jednotná maturita byla několikrát odložena, strany se přiklánění k tomu, aby měla jinou podobu.

Vydáno pod