Vyštvat exmanžela na ulici bude s novým občanským zákoníkem těžší

Praha - Pokud má jeden z manželů byt či dům napsaný jen na sebe, může se tomu druhému v případě rozvodu lehce stát, že skončí na ulici. V budoucnu by už to tak snadné být ale nemělo - nový občanský zákoník totiž mění některá pravidla, která regulují rozpad manželství. A právě ochrana společného bydlení by se měla zvýšit.

„Část bezdomovectví je vázána právě na rozvody manželství. Ten, kdo je oprávněný k bytu, může v podstatě toho druhého vyštvat na ulici,“ potvrzuje advokát Pavel Říčka.

Tuto praxi by měl nový kodex výrazně zkomplikovat. Bez dohody či zajištění jiného bydlení už nebude možné druhou polovičku ze společného příbytku dostat. O jeho vystěhování bude muset nově rozhodnout soud, který přihlédne k tomu, jestli manžel bez práva na byt má kam jít nebo jestli má v péči společné potomky. „Soud ochrání jeho bydlení tam, kde by okamžité vystěhování bylo v rozporu s dobrými mravy,“ upřesňuje náměstek ministra spravedlnosti a také spoluautor nového občanského zákoníku František Korbel.

Nově by také nemělo docházet k situacím, kdy často i řadu let po rozvodu jeden z exmanželů chce po druhém, aby mu platil výživné. „Omezování výživného se ztenčí jen na extrémní případy, kdy jeden z manželů je postižen rozvodem tak, že se není schopen živit,“ vysvětlil Říčka. Soudy budou muset přihlížet k tomu, jak dlouho manželství trvalo, jaká doba už uplynula od rozvodu nebo proč si exmanžel nesehnal přiměřenou práci. 

Nový občanský zákoník má nabýt účinnosti 1. ledna 2014. Kodex o víc než třech tisících paragrafech nově upravuje tři základní okruhy - rodinu, vlastnictví a smlouvy. Podle bývalého ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila (ODS) se například nově zvýší náhrada škody způsobená občanovi, poškození budou celkově v lepší pozici.

Zlepšit se má i pozice občanů, kteří trpí nějakou nemocí, například duševní poruchou. Lépe budou ochráněna i práva osob, které byly dosud zbavovány způsobilosti k právním úkonům. Rozšíří se i možnosti nakládat s vlastnictvím v rámci dědického práva.

K funkčnosti deset let připravované přestavby občanského zákoníku, která do české legislativy vrací i takové instituty jako výminek nebo pacht, je potřeba schválit doprovodné zákony. Ty nyní v Poslanecké sněmovně čekají na třetí čtení a jejich přijetí zkomplikovaly turbulence na politické scéně způsobené pádem vlády Petra Nečase. Doprovodný zákon mění sedm desítek právních předpisů. Zahrnuje změny technického rázu, například v oblasti podnikání nebo ochrany spotřebitele. 

Nová pravidla rozvodů (zdroj: ČT24)
Vydáno pod