Vláda chce zvýšit cenu expresního pasu na 4000 korun

Praha - Poplatek za vydání nového občanského průkazu nebo cestovního pasu v rychlejší lhůtě by se měl navýšit. Návrh ministerstva vnitra, který počítá také se zavedením poplatků například za zrušení trvalého pobytu, dnes schválila vláda. Obce by tím mohly ročně získat navíc do svých rozpočtů zhruba 156 milionů korun.

Události ČT: Změny poplatků za doklady (zdroj: ČT24)

Novela zákona o občanských průkazech a cestovních dokladech spočívá v tom, že by expresní vystavení potřebného průkazu mělo trvat šest místo stávajících patnácti dní a zájemce by zaplatil 4000 korun, lidé mladší 15 let polovinu. Nový doklad bude se strojově čitelnými a biometrickými údaji, zároveň nebude mít v případě pasu omezenou platnost na šest měsíců jako nyní. V současnosti stojí (expresní) vystavení pasu bez strojově čitelných údajů 1500 korun.

Cena pasu, který budou chtít lidé do 30 dní, zůstane na 600 korunách. Novinkou novely je také to, že lidé budou moct požádat o cestovní pas na jakémkoliv úřadu a tam si jej také budou moct vyzvednout. Nyní dostanou pas pouze tam, kde mají trvalé bydliště. „Tím se usnadní vydání cestovního pasu občanům, kteří se zejména z pracovních důvodů nezdržují v místě svého trvalého pobytu,“ vysvětluje vnitro. 

Návrh má také na 100 korun zvýšit správní poplatek za vydání občanského průkazu, který občan poškodil, zničil, ztratil nebo mu byl odcizen.

Podle podkladů pro dnešní jednání vlády v současnosti roste počet lidí, kteří mají nahlášený trvalý pobyt v sídle obecního úřadu. Ty přitom nyní nemají jednoznačně stanovenou povinnost, aby za tyto lidi přebíraly poštu. Novela zákona proto navrhuje, aby obecní úřady měly povinnost převzít oznámení o uložení zásilky. „Toto ustanovení umožní použít fikci doručení a zefektivnit tím procesní řízení,“ vysvětluje důvodová zpráva. Zavedením poplatku chce ministerstvo zabránit účelovému rušení pobytu, kterého lidé využívají hlavně v případech, kdy se skrývají před exekutory, soudy nebo policií.