Vietnamská menšina v ČR chce být státem uznávanou

Praha – Stát se státem uznávanou národnostní menšinou - o to usilují Vietnamci v ČR. Požádal o to Svaz Vietnamců v ČR a další sdružení. Vietnamská komunita by také ocenila svého zástupce v radě vlády pro národnostní menšiny. O uznání a zastoupení v tomto poradním sboru kabinetu žádají také Bělorusové.

„Svaz Vietnamců v ČR a sdružení lidí vietnamské národnosti podaly žádost vládě a Parlamentu o udělení statutu oficiální národnostní menšiny,“ uvedl bývalý předseda svazu Tran Viet Hung. Cílem žádosti je prý usnadnění integrace Vietnamců do české společnosti. Podle zákona tvoří národnostní menšinu lidé s českým občanstvím, kteří v Česku žijí a od ostatních se liší etnickým původem, jazykem, kulturou a tradicemi. Představují početnou minoritu a chtějí, aby je za ni okolí považovalo. Legislativa se zmiňuje i o tom, že se menšina utvořila historicky.

O občanství může cizinec ministerstvo vnitra požádat, pokud v Česku žije s povolením k trvalému pobytu nejméně pět let, má čistý trestní rejstřík, platí daně a sociální pojištění a plní i další požadavky. Musí také prokázat, že pak pozbude dosavadní občanství. Pětiletý pobyt mohou úřady prominout třeba tehdy, pokud se žadatel v Česku narodil, jeden z jeho rodičů má české občanství, čeští rodiče si ho osvojili, jeho manžel či manželka jsou čeští občané či má postavení uprchlíka.

Od roku 2000 do roku 2010 udělila ČR své občanství podle údajů ministerstva
vnitra 12 702 cizinců. Vietnamci tvoří jen část z nich. Například předloni občanství ČR dostalo 947 cizinců, z nich 52 pocházelo z Vietnamu. V roce 2009 ho stát udělil 1 017 osobám, z nich bylo 42 z Vietnamu.

O postavení Vietnamců a Bělorusů jednala na svém posledním zasedání rada vlády pro národnostní menšiny. Své zástupce v ní chce mít jak vietnamská, tak běloruská komunita. Podle zápisu ze zasedání jejich snahy ale ministerstvo vnitra nepodporuje. Argumentuje tím, že Vietnamci a Bělorusové nesplňují ustanovení zákona o menšinách, protože je do ČR přivedly ekonomické zájmy a jejich společenství tu nevznikla historicky. Vietnamci se prý také dost nesnaží integrovat.

To představitelé komunity odmítají. „Pro nás jako pro první generaci je čeština těžká. Je to bariéra. Ale druhá generace česky už umí. Rodiče dbají na to, aby jejich děti měly ve škole dobré výsledky a studovaly,“ uvedl Tran Viet Hung. Podle Duong Viet Dunga z chomutovského svazu jsou tak Vietnamci pro Česko přínosem.

Vydáno pod