Většina českých letišť je na zrušení hraničních kontrol připravena

Praha - V noci z 29. na 30. března se u letů mezi ČR a dalšími 23 státy Schengenu ruší hraniční kontroly. Jde o poslední krok, který je nutné učinit pro plné zapojení Česka do Schengenu. V Česku je pro tyto lety podle ředitele cizinecké policie Jindřicha Urbana zatím certifikováno 14 z celkem 20 mezinárodních letišť. Lidé budou před nástupem do letadla i nadále procházet bezpečnostní kontrolou, pro vstup do tranzitního prostoru jim ale bude stačit jen platný průkaz totožnosti, letenka a palubní vstupenka.

Fyzické oddělení cestujících v rámci schengenského prostoru a lidí mířících z nebo do zemí mimo něj umožnily na pěti letištích stavební úpravy. Pražské letiště v Ruzyni vyčlenilo pro schengenské lety druhý terminál. Cestujícím mimo Schengen bude určen terminál číslo 1.

Zbylých devět letišť bude pasažéry oddělovat administrativně. Musí proto upravit letový plán tak, aby se lidé cestující na letech uvnitř Schengenu a na letech mimo něj nesetkali u odbavení současně. Šest letišť, která certifikát nemají, nebude mimoschengenské lety provozovat.

Mezinárodní letiště jsou jedinými místy, kudy na české území může přímo vstoupit „neschengenský“ občan. Postavení Česka je totiž specifické tím, že je obklopeno pouze dalšími státy společného prostoru. Nemá tedy žádné vnější hranice se státy mimo Schengen.

Zatímco z pozemních hranic zmizely kontroly již v prosinci loňského roku, kdy Česko do schengenského prostoru vstoupilo, z letišť odejde policie s tříměsíčním zpožděním.

  • Ilustrační foto autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/2/135/13430.jpg
  • Ilustrační foto autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/2/135/13429.jpg
Vydáno pod