Ve Chvaleticích hořela elektrárna, výroba proudu se na týdny zastaví

Požár zauhlovací stanice s dopravníkovým pásmem, ke kterému došlo v chvaletické elektrárně na Kolínsku, způsobil škodu za zhruba padesát milionů korun a na několik týdnů zastavil výrobu elektřiny. Teplo pro obec Trnávka a Chvaletice zajistí alternativní zdroj.

Chvaletická zauhlovací stanice – provoz, který zajišťuje vykládání a skladování uhlí – se nachází mimo výrobní bloky samotné elektrárny a požár tam vypukl v úterý po půl čtvrté ráno. Plameny, na něž hasiče upozornila požární signalizace, pravděpodobně vypukly v zauhlovací věži, kam míří 200 metrů dlouhý dopravníkový (přepravní) pás s uhlím. Konstrukce věže následně spadla.

Při vypuknutí požáru bylo v práci několik desítek lidí, podle havarijního plánu ale okamžitě opustili pracoviště, a tak oheň nikoho nezranil. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu a vyžádali si pomoc kolegů ze Středočeského kraje. Na místě zasahovalo třináct jednotek. Pod kontrolu se podařilo oheň dostat zhruba ve tři čtvrtě na šest. Obyvatelům v okolí nehrozilo bezprostřední nebezpečí. Nyní probíhá dohašování ohnisek, trvat může až do středy.

Současně s tím hasiči a policisté vyšetřují příčinu nehody. Patrně se jednalo o technickou závadu, zatím se nejeví, že by se jednalo o úmyslný čin či nedbalost, uvedla policejní mluvčí Hana Kaizarová. Hasiči uvedli čtyři verze vzniku požáru, nedbalost, zadřené ložisko na pásovém dopravníku, samovznícení uhlí nebo závada na elektroinstalaci.

Požár ve chvaletické elektrárně
Zdroj: HZS Pardubického kraje

Nejmladší elektrárna svého druhu patří do Tykačova portfolia

Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi; v chodu je od roku 1979 a její instalovaný výkon činí 820 MW. Letos elektrárna odstavila dva bloky, které modernizuje. Po úterní nehodě zastavila provoz i zbývajících dvou bloků.

„Musí se sehnat náhradní díly pro dopravníkový pás a pravděpodobně bude muset být vystavěna ta věž,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD). Protože jde o specifické dodávky dílů, není zatím jasné, zda je nebude nutné vyrobit, což má za následek několikatýdenní přerušení provozu.

UDÁLOSTI: Ve chvaletické elektrárně brzy ráno vypukl požár (zdroj: ČT24)

„Požár v elektrárně ve Chvaleticích nemá zásadní vliv na fungování přenosové soustavy jako celku, a to ani v souvislosti s tím, že jsou zároveň v odstávce i jaderné elektrárny. Je to samozřejmě chybějící výkon, který se však projevuje pouze na nižším exportu,“ uvedla Barbora Peterevá, mluvčí ČEPS, provozovatele energetické přenosové soustavy.

„Přestože chvaletická elektrárna je jedna z největších svého druhu tady v regionu, tak ani distribuce elektřiny do domácností ani do podniků nebyla nijak ohrožen, ta probíhá a probíhat bude nadále,“ doplnil hejtman Netolický.

Vedle elektřiny pro distribuční síť vyrábí ve Chvaleticích také teplo pro obce Trnávka a Chvaletice. Pro jeho výrobu má nyní elektrárna připravenou náhradní kotelnu. „Dodávky teplé vody pro obyvatele okolních obcí zůstanou zachované díky záložnímu zdroji,“ potvrzuje mluvčí majitele Gabriela Sáričková Benešová.

Celý energetický areál vlastní a provozuje společnost Severní energetická, známá především jako těžař severočeského hnědouhelného lomu ČSA a provozovatel úpravny hnědého uhlí v Komořanech. Vlastnicky Severní energetickou ovládá český podnikatel Pavel Tykač, který výlučnou kontrolu nad primárně těžařskou společností převzal prostřednictvím lucemburské firmy Haltixar.

Elektrárna Chvaletice (ilustrační foto)
Zdroj: ČEZ