V okolí Dukovan skončilo cvičení Zóna 2008

Dukovany (Třebíčsko) - Dnes skončilo největší cvičení v novodobé české historii - Zóna 2008. Jeho hlavním dějištěm se stalo okolí dukovanské jaderné elektrárny, kde strůjci simulovali velkou havárii. Při ní z elektrárny do okolí uniklo radioaktivní záření. Cílem třídenního cvičení bylo prověřit, jak budou pracovat orgány krizového řízení a složky integrovaného záchranného systému. Poprvé do něj byly zapojeny i ústřední správní orgány.

Při hodnocení akce řekl hejtman Vysočiny Jiří Běhounek, že v jejím průběhu se objevily jen drobné technické problémy se spojením. Do dvou obcí musela vyrazit spojka poté, co se je nepodařilo kontaktovat běžnou cestou. Kraj Vysočina také během cvičení použil poprvé SMS servis pro média.

Akci připravilo ministerstvo vnitra spolu se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a ministerstvem obrany. Zúčastnilo se ho přes 500 osob a kolem 50 kusů techniky. Krizové štáby pracovaly po tři dny na centrální, krajské i obecní úrovni. Nácvik se týkal systému varování obyvatel v postižené oblasti, jejich ukrytí, evakuace a dekontaminace i následného zajištění potravin a pitné vody.

Vše odstartovala středeční simulovaná havárie v dukovanské elektrárně. Kvůli úniku radioaktivních látek rozhodl premiér Mirek Topolánek o vyhlášení stavu nouze na území Vysočiny a Jihomoravského kraje. Vojenská záchranná rota z Olomouce pak zřídila cvičné dekontaminační místo pro očistu zasažených osob a techniky v Kožichovicích u Třebíče. Evakuací a dekontaminací pak pokračovalo cvičení během čtvrtka. A konečně dnes přišla na program následná ochranná opatření pro postiženou oblast. Odborníci řešili problematiku kontaminovaných potravin a vody i zabezpečení hospodářských zvířat.

Cvičení havárie v jaderné elektrárně v Dukovanech
Zdroj: ČT24, ČT24
Vydáno pod