V nemocnicích je možné zrušit až 10 tisíc lůžek, říká ředitel VZP

Praha - České zdravotnictví potřebuje změnu. Struktura nemocnic a jejich kapacita jsou nadbytečné. To se alespoň domnívá ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Pavel Horák, jenž byl hostem pátečního pořadu Hyde Park. Podle něj si restrukturalizací celého systému lékaři značně přilepší. Úbytkem lůžek, na jejichž zajištění chybí dostatek personálu, by se tak mohlo docílit především snížení obrovského množství přesčasové práce lékařů a bylo by snadnější je důstojněji zaplatit.

Doby, kdy se pacienti léčili klidem na lůžku, jsou podle Horáka dávno pryč. Dnes jsou v nemocnicích nejdůležitější především špičkové moderní technologie a zejména kvalifikovaný personál. „Dlouhodobě říkáme, že lůžková síť našich nemocnic je předimenzovaná. Bez úbytku na kvantitě i kvalitě je možné zhruba 10 tisíc lůžek snížit.“

Za nových podmínek se nastartuje určitý proces restrukturalizace, který může být bolestivý i pro samotné lékaře. Přesto podle Horáka na celé situaci mohou lékaři značně vydělat. „Dnes se tyto nadbytečné kapacity, na které není dostatek personálu, pokrývají díky obrovskému množství přesčasové práce. A protože lékaři mají nízké i základní platy, je to pro ně jediný zdroj vyšších příjmů. V okamžiku, kdy lůžek a oddělení bude přiměřený počet, přesčasové práce nebude tolik potřeba a bude možno zaplatit personál v řádné mzdě.“

Hyde Park ČT24 (zdroj: ČT24)

Správní rada VZP má příliš mnoho členů

Horák dále souhlasí s názorem, že by se měl snížit počet členů správní rady VZP. Jedná se podle něj o příliš velký okruh lidí na to, aby mohl efektivně pracovat. „Pokud by tyto orgány měly skutečnou úlohu tak, jak je to obvyklé v jiných společnostech, to znamená, že by měly odpovědnost za činnost a chod organizace a přímo se podílely na řízení, počet třicet členů by byl příliš vysoký.“

Debata se také často dotýká výše odměn členů správní a dozorčí rady VZP. „Myslím, že členů by mělo být méně, ale měli by být odměňováni více a měli by mít odpovědnost za výsledky této organizace.“ Horák v této souvislosti zmínil i výši vlastních odměn a platu: „Loni jsem dostal odměnu sedm až osm set tisíc korun. Ta je přesně závislá na hospodaření pojišťovny…Mám hrubý měsíční plat 250 tisíc korun.“

IZIP má podle Horáka budoucnost

Miliarda korun vynaložena na systém IZIP, který ještě prakticky nefunguje, není podle Horáka ztráta. „Je to investice, která má nastartovat elektronizaci českého zdravotnictví a přinést úspory. V tuto chvíli existuje téměř dva a půl milionu klientů, kteří mají možnost komunikovat s pojišťovnou elektronicky. Je zde potenciál toho, aby kontrola zdravotní péče tímto způsobem přinesla úspory v řádech miliard.“ IZIP ale naráží na odpor některých lékařů, kteří se podle Horáka obávají toho, že se systém zprůhlední a zvýší se tím kontrola. „Musíme prokázat, že ten systém je správně zabezpečen,“ míní Horák.

Vydáno pod