Uznání za třetí odboj získal duchovní Balabán nebo spisovatel Kliment

Praha - Dalších šestnáct lidí převzalo od ministra obrany v demisi Vlastimila Picka osvědčení o třetím odboji. Mezi nimi třeba evangelický teolog Milan Balabán - představitel hnutí Nová orientace, které upozorňovalo na porušování lidských práv, nebo spisovatel Alexandr Kliment. Zákon o protikomunistických bojovnících začal platit před dvěma lety. Osvědčení zatím získalo víc než čtyři sta odbojářů. Ministerstvo obrany eviduje skoro čtyři tisíce žádostí.

Uznání své role v odboji proti komunistické totalitě dnes obdržel duchovní Milan Balabán. Od 50. let byl členem sdružení Nová orientace, které kritizovalo společenské poměry v socialistickém Československu. Balabán vystudoval teologii. Po ukončení studií sloužil dva roky u nechvalně proslulých pomocných technických praporů československé armády. Teologické hnutí Nová orientace, jehož byl členem, vzniklo na konci 50. let a k jeho nejvýznamnějším úspěchům patřila podpisová akce z roku 1963, která odvrátila záměr komunistů na zákonné stanovení povinnosti rodičů vychovávat děti v ateistickém světonázoru s možností sankčního odnětí dětí.

V 70. letech byli představitelé Nové orientace perzekvováni a někteří vězněni. Koncem 70. let činnost Nové orientace prolnula s Chartou 77. Po odebrání státního souhlasu k výkonu duchovenské činnosti v roce 1974 Balabán pracoval v dělnických profesích, nejdéle v Pražských kanalizacích. Po roce 1989 se habilitoval v oboru religionistika. Později se stal profesorem a dodnes vede katedru religionistiky.

Milan Balabán s Václavem Havlem
Zdroj: René Volfík/ČTK

Osvědčení účastníka třetího odboje na ministerstvu obrany převzal i spisovatel Alexandr Kliment, jenž za normalizace nesměl publikovat. Kliment se narodil v Turnově, jako redaktor působil ve Státním pedagogickém nakladatelství. Po úspěchu prózy Marie odešel na volnou nohu, pracoval i v Československém spisovateli. Později podepsal Chartu 77 a byl opakovaně vyslýchán StB. Za normalizace publikoval v samizdatu a v zahraničí.

Dekret převzala  dcera jednoho z nejaktivnějších signatářů Charty 77 Tomáše Hradílka Simona. Po vzoru otce podepsala Chartu, podílela se na tvorbě a šíření protirežimních materiálů a spoluorganizovala petiční a protestní akce. Dalším účastníkem třetího odboje je skaut Zdeněk Zelený, který se od prosince 1949 zapojil do rozšiřování takzvaných pastýřských listů, ve kterých biskupové varovali věřící pod hrozbou exkomunikace před spoluprací s KSČ.

Ministr obrany Vlastimil Picek ocenil celkem 16 příslušníků třetího odboje - dostali osvědčení, pamětní dekrety ministra obrany a odznaky. Osvědčení o třetím odboji dosud obdrželo 421 lidí, mezi nimi aktivistka Dana Němcová, písničkář Jaroslav Hutka, herec a signatář Charty 77 Pavel Landovský a biskup Václav Malý. Žádosti dosud podalo 3 992 lidí, zamítnuto nebo zastaveno bylo 832 z nich. Nevyřízeno tak zůstává 2 739 žádostí.

Zákon o protikomunistickém odboji začal platit symbolicky v den 22. výročí sametové revoluce, 17. listopadu 2011. Zákon popisuje formy odboje a odporu. Vyjímá z nich lidi, kteří například byli zaměstnáni u bezpečnostních složek, byli členy komunistické strany, Lidových milicí, akčního výboru Národní fronty a za normalizace Svazu československo-sovětského přátelství.

Uznaní účastníci protikomunistického odboje obdrží 100 000 korun, pozůstalí manželé poloviční částku. Někteří z uznaných mají nárok na postavení válečných veteránů s výhodami z toho plynoucími.