Úsvit dával miliony za PR firmě, která sídlí v chatrči s bezdomovci

Místo plné stranické kasy z bohatých státních příspěvků se hnutí Úsvit potýká s finančními problémy. Napomoci tomu mohly i štědré finance za PR služby, jež šly firmám, které doporučil Tomio Okamura a s kterými komunikoval pouze on. Nadstandardní platby, smlouvy bez stanovené ceny a oficiální sídlo i ve zchátralém domku využívaném bezdomovci. To vzbuzuje podezření, zda firmy skutečně pomáhaly s mediální komunikací, nebo jestli nesloužily k vyvádění milionů ze státních příspěvků. Okamura si za přínosem PR agentur stojí a tvrdí, že žádné faktury Úsvitu mu ale rukama neprocházejí. Podrobnosti zjišťoval Jan Moláček z Reportérů ČT.

Reportéři ČT: Peníze ve stínu aneb jak si hnutí Úsvit platí PR (zdroj: ČT24)

Díky úspěchu ve volbách do Poslanecké sněmovny se mohlo hnutí Úsvit těšit na 122 milionů korun na státních příspěvcích. Půldruhého roku poté zmítají hnutím rozepře mezi předsedou Tomiem Okamurou a většinou jeho spolustraníků. Strana nenabírala nové členy a ještě se dostává do finančních potíží. „Dovoluji si upozornit, že by hnutí mělo začít jednat s věřiteli, aby předešlo případným právním krokům z jejich strany, zejména insolvenčním návrhům či žalobám,“ stojí v dopise účetní poradkyně hnutí Úsvit z 15. února letošního roku. Svou roli v současné situaci má mít i dvojice PR agentur ATM a 10 minutes. V účetní zprávě se píše, že hnutí by za tyto služby do konce volebního období mohlo vydat kolem 20 milionů korun. Výkonný tajemník hnutí Úsvit Jan Zilvar dodal, že za loňský rok mohlo firmám jít řádově pět milionů korun.

Okamura prý podivné PR agentury nastrčil

Část hnutí tvrdí, že by Okamura chtěl, aby Úsvit nadále vyplácel peníze těmto agenturám, které podle jejich názoru nastrčil. Marek Černoch, Jan Zilvar, Georgi Bidenko a Josef Pisák prohlásili, že Okamura na zasedání předsednictva opakovaně řekl, že pokud nebudou proplaceny faktury firmám ATM a 10 minutes, Jaroslav Novák učiní kroky ke zrušení hnutí Úsvit. Poté se předsednictvo ohradilo, že podobné výhrůžky mohou být považovány za vydírání. Další platby neodsouhlasili a předsednictvo si vyžádalo informace, za jaké služby jsou faktury vystaveny.

Obě firmy jsou při bližším ohledání podivné. I když mají zpracovávat propagaci druhým, sebeprezentaci rozhodně nezvládají. Nemají vlastní internetové stránky a v podstatě ani oficiální kancelář. Firma ATM místo toho podle záznamů sídlí v polorozbořeném zahradním domku, kde nesedí jejich zaměstnanci, ale spíš se povalují bezdomovci. Jediného člena představenstva firmy ATM Františka Papíka se podařilo zastihnout až v místě, kde sídlí jiné firmy, v nichž působí. „Dělám pro určitý okruh lidí, nabízím obchodní služby, lidé znají mou adresu,“ vysvětloval Papík podobu sídla firma. Potvrdil ale, že Okamuru zná velmi dlouho. Firma 10 minutes pak sídlí v centru Prahy, nicméně v uvedeném místě využívá pouze virtuální kancelář. Kromě cedulky a poštovní schránky na adrese nikdo není. Tak jako Papík nechtěla ani majitelka 10 Minutes Lenka Bartošová o spolupráci s Tomiem Okamurou hovořit.

PR od firmy, kterou údajně zná jenom Okamura

Přitom na doporučení předsedy však Úsvit uzavřel smlouvu na PR služby s ATM a 10 minutes v srpnu 2014. „Když někdo znal nějakou dobrou firmu, která by nám mohla dělat služby, tak ji třeba doporučil, aby to bylo v pořádku,“ upřesňoval Okamura. Tímto způsobem se tak mohly stát ATM a 10 minutes partnery hnutí Úsvit. „Okamura argumentoval tím, že jsou to firmy prověřené, se kterými má osobní zkušenost a které fungují léta, ale jinak nikdo žádnou zkušenost s těmi firmami neměl, nemá a nevím, co jsou zač,“ uvedl Zilvar. Existují závažné důvody k podezření, že vykazovaná práce obou firem je částečně nebo úplně pouhá fikce. S firmami ATM i 10 minutes měl komunikovat pouze Tomio Okamura a rovněž jenom on měl také přinášet jejich faktury k proplacení. Tvrdí to ale lidé, kteří byli jeho spolupracovníky a nyní tvoří jeho odpůrce ve straně, včetně výkonného tajemníka Zilvara.

„Já jsem neodsouhlasil ani jednu platbu za celou dobu fungování hnutí Úsvit. Já jsem nepodepsal ani jeden předávací protokol v žádné práci,“ tvrdí Tomio Okamura. Na protokolech je podepsán Zilvar, ten nyní ale tvrdí, že Okamurovi zkrátka věřil. „Nosil mi přehledy a já jsem to potvrzoval. Pak už mi to nosil s podpisem té druhé strany,“ řekl Zilvar. Dokumenty mu tak neposílaly firmy, ale podotýká, že v obálkách mu je nosil přímo Okamura. „Několikrát jsem se Okamury ptal na působení a zdroj těch firem, na to, kde se vzaly. On mě několikrát ubezpečil, že tyto firmy jsou v pořádku, bez nějakého problému. Důvěra tehdy byla nastavená tak, že jsem nešel a nezkoumal, jestli si někdo nevymýšlí,“ dodal Zilvar.

Dřívější pochybnosti ohledně PR

Hospodaření se stranickými prostředky působí v Okamurově hnutí nejasnosti déle. Pozornost vzbudilo nakládání se stranickými penězi zhruba před rokem. Týdeník Reflex tehdy napsal, že předseda Tomio Okamura nechává sám sobě od svého hnutí proplácet statisícové faktury za PR služby, které měl odvádět i na Štědrý den a na Silvestra. Okamura věc vysvětloval tak, že šlo o vrácení peněz, které ze svého platil za volební kampaň, kvůli níž jím najatí lidé pracovali i během svátků.

„Protože byly předčasné volby na Zlínsku, byly v první polovině ledna, několik lidí samozřejmě pracovalo i na Silvestra a Štědrý den. Vždyť jsme dělali koncerty, koncert na náměstí v Uherském Brodě, plakáty se měnily, billboardy se měnily. Naopak pracoval celý tým, včetně grafiků, PRistů. Dělali na tom celé Vánoce,“ popisoval koncem dubna 2014 Tomio Okamura v Hyde Parku ČT24.

Různé firmy, stejný způsob vyjadřování

PR zakázky jsou pro vyvádění peněz na smyšlené účely velmi často používané. Je u nich totiž velmi těžké prokázat, zda byla nějaká práce odvedená, nebo ne. Pochybnosti v tomto případě vyvolává už formální věc - faktury i výkazy práce od obou firem jsou prakticky totožné - stejný tiskopis, stejné hlavičky, stejný typ písma i stejné formulace. Úplně stejně vypadaly i faktury, které vystavoval Tomio Okamura, když ještě peníze od Úsvitu inkasoval sám. Vypadají zkrátka, jako by je připravovala tatáž osoba. Okamura ale o tom údajně neví. „Já sám jsem jim nikdy žádnou fakturu nevystavoval. Dokonce mně v hnutí Úsvit žádné faktury neprochází rukama,“ prohlásil.

Z pohledu odborníků je navíc podezřelý i způsob, jakým jsou dokumenty formulované. „Smlouvy jsou velmi neobvyklé proto, že v nich není už na začátku stanoveno to základní - cena,“ upozornil právník Miroslav Duda. „Není zde stanoven ani způsob, jak bude cena vypočtena. Není zde hodinová sazba, není zde sazba za produkt, jako za tiskovou zprávu nebo za setkání s novináři. To je velmi zvláštní a takovou jsem v public relations ještě neviděl,“ doplnil předseda Asociace PR agentur Jan Kučmáš. „U těchto smluv není žádné plnění. To je to, co jsem objednal. Není tam žádná částka, může tam být klidně nula,“ zdůvodňuje Okamura, podle kterého byl k tomu potřeba dodělat dodatek s hodinovými sazbami, který má být v účetnictví.

Sazba: šest tisíc korun za hodinu

V návaznosti na formulování smluv je neméně zvláštní i náplň práce. Podle několika faktur a výkazů práce z loňského listopadu vystavila za deset dní firma ATM fakturu na skoro půl milionu korun. Zahrnovala údajných šest hodin přípravy podkladů pro Okamurovo vystoupení v České televizi, dvanáct hodin sestavování petice za nezávislost Baskicka pro španělský parlament a přes šedesát hodin na návrh vyjádření ke státnímu rozpočtu pro schůzi sněmovny. Všechny tyto činnosti navíc podle Zilvara využíval pouze Okamura. V souhrnu tak hnutí Úsvit za každou hodinu práce zaplatilo přes šest tisíc korun.

Takovou částku hodnotí znalci z oboru jako vysokou. „Podle našeho dlouhodobého průzkumu se ceny pohybují v úrovni 900–4500 korun za hodinu. 4500 korun se platí nejzkušenějším lidem, kteří mají třeba patnáct dvacet let praxe,“ podotkl Kučmáš. „Myslím si, že petice španělskému parlamentu v hodnotě 12 hodin á 6000 korun, to je naprosto nedohledatelné, a myslím, že by to měl šetřit finanční úřad,“ uvedl dokonce právník Duda. Podle něj by ve státní správě něco takového bylo nemožné. Myslí si, že kdyby tuto smlouvu uzavřel úředník města nebo samosprávného celku, tak by mohl očekávat návštěvu policie.

Tomio Okamura nicméně za přínosem ATM a 10 minutes stojí. Zatímco dřív se podle něj stávalo, že kvůli mediálním posunům ve vyjádřeních bývalo hnutí Úsvit dokonce lživě dehonestováno, tak poslední měsíce spolupráce s oběma firmami splnily očekávání. Prý se nespěchalo a ani jedno vyjádření nebylo překrouceno a nekazilo jméno Úsvitu. Jeho spolustraníky by ale zajímalo, jestli při tom nepoškodily jejich hospodaření.

Na tiskové konferenci v minulém týdnu vystoupil předseda hnutí Úsvit Tomio Okamura s tím, že pořad Reportéři ČT ve spolupráci s jeho politickými oponenty připravuje reportáž o hospodaření hnutí Úsvit, přičemž zadání má podle Tomia Okamury být znedůvěryhodnit a dehonestovat jeho osobu. Česká televize se distancovala od tohoto vyjádření. Reportéři ČT jsou nezávislý pořad České televize. Nepřipravují žádné očerňující kampaně a už vůbec ne ve spolupráci s politickými oponenty. Předsednictvo Úsvitu následně ještě reagovalo tiskovou zprávou, že Okamura „rychle vytáhl do boje s cílem pošpinit jiné a vlastně se s předstihem dehonestoval sám“.