Světová zdravotnická organizace nabádá k očkování

Praha - Světová zdravotnická organizace vyzývá evropské země, aby zlepšovaly své očkovací kalendáře. Přidává se i Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí s tím, že se lidé přestávají nakažlivých nemocí bát. Varování zaznělo dopoledne v českém Senátu, v rámci akce Evropský vakcinační týden.

„Paradoxně země západní Evropy jsou zranitelnější vůči riziku infekčních nemocí než země východní, a znovu se v nich objevují například nákazy spalničkami,“ vyjadřuje se Nata Menabde z regionální úřadovny WHO pro Evropu. Evropě se pořád nedaří natrvalo se zbavit spalniček. Trvalé vymýcení této vysoce infekční nemoci si přitom Světová zdravotnická organizace dala jako cíl do roku 2010. I o těchto hrozbách budou dnes v Senátu mluvit čeští lékaři spolu s kolegy z Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí. „Chceme přesvědčovat hlavně ty, kteří vakcíny považují za zbytečnou zátěž pro zdraví, chceme jim vysvětlovat, že je to přesně naopak,“ podotkla jeho členka Zsuzsanna Jakab.

Taky Česko plánuje změny ve svém očkovacím kalendáři. Od ledna například očkování proti 10 nejčastějším typům pneumokoků. „Za svůj systém očkování dětí sklízí Česko dlouhodobě pochvalu. Až na jedinou výjimku, extrémně málo lidí se nechává očkovat proti chřipce,“ říká Michael Vít, hlavní hygienik ČR.

Mezinárodní seminář k významu očkování se konal pod záštitou ministryně zdravotnictví Daniely Filipiové a ve spolupráci s Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR. Tématem konference bylo jednání o poskytnutí pomoci ekonomicky méně vyspělým zemím. Jednalo by se o zajištění financování očkování a rozběhnutí informačních kampaní. U ekonomicky vyspělejších zemí potom o zajištění rovnosti přístupu tak, aby se nedopustilo vyloučení zranitelných skupin z imunizačních programů.

Očkování proti infekčním nemocem patří mezi nejefektivnější preventivní opatření jak z hlediska zdravotního tak i ekonomického. Každý rok zachrání životy asi tří milionů Evropanů, uvádí statistika světové zdravotnické organizace. Proto nabádá, aby očkování nepodceňovali.